Mniejsza wartość przejęć na rynku półprzewodnikowym

W pierwszej połowie roku 2017 miały miejsce liczne pomniejsze przejęcia, natomiast nie wystąpiły jeszcze żadne „megatransakcje”.

W nadchodzącej, półrocznej aktualizacji do raportu McClean za rok 2017 firma IC Insights opisuje zmiany na rynku półprzewodnikowym na skutek przejęć i fuzji.

Rekordowa w historii liczba fuzji i przejęć następujących w ciągu poprzednich dwóch lat znacząco zmalała w pierwszej połowie 2017 roku. Sumaryczna wartość 10 transakcji ogłoszonych w tym okresie wyniosła zaledwie 1,4 mld dolarów.

Dla porównania, w pierwszej połowie 2016 oraz rekordowego pod tym względem roku 2015 wyniosła odpowiednio 4,6 mld USD oraz 72,6 mld USD (patrz wykres powyżej). W ubiegłym roku fuzje i przejęcia początkowo utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie względem rekordowego tempa w pierwszej połowie 2015 roku, jednak kilka dużych transakcji ogłoszonych w trzecim kwartale 2016 uzyskało wartość prawie 100 mld dolarów, niewiele mniej od rekordowych 107,3 mld w roku 2015. Kilka dużych przejęć było przedmiotem oczekiwań lub spekulacji w lipcu 2017, jest jednak mało prawdopodobne, aby w drugiej połowie roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby transakcji, który sprawiłby, że ich wartość zbliży się do poziomu z lat 2016 lub 2015.

Duża różnica w wartości rynku transakcji na rynku półprzewodnikowym w roku 2017 w stosunku do poprzednich dwóch lat wynika z braku obserwowanych największych transakcji. Do tej pory tylko jedna transakcja w roku 2017 przekroczyła wartość pół miliarda dolarów. Było to przejęcie przez MaxLinear dostawcy układów dla sygnałów mieszanych Exar. Transakcja ogłoszona w marcu i sfinalizowana w maju opiewała na kwotę 687 mln USD. W roku 2016 miało miejsce 7 transakcji o wartości ponad 1 mld dolarów, z czego trzy przekroczyły kwotę 10 miliardów, a w roku 2015 – 10,  z czego wartość 10 mld przekroczyły 4. Lista fuzji i przejęć opracowana przez IC Insights obejmuje tylko dostawców układów półprzewodnikowych i nie opisuje przejęć przez firmy półprzewodnikowe podmiotów dostarczających oprogramowanie czy systemy. Do takich należy np. planowane przez Intela przejęcie Mobileye, izraelskiego dostawcy cyfrowej technologii obrazowania na potrzeby pojazdów autonomicznych za kwotę 15,3 mld USD, ogłoszone w marcu 2017 roku.

Półroczna aktualizacja raportu McClean za rok 2017 ma ponad 250 stron i zawiera szczegółowe prognozy IC Insights na lata 2017-2021.

O autorze