Zintegrowany układ diagnostyczny Analog Devices do monitorowanie mierników

Firma Analog Devices (ADI) wprowadziła pierwszy układ pomiarowy wykorzystujący technologię diagnostyczną mSure. Stanowi ona nieinwazyjny sposób pomiaru dokładności mierników elektrycznych i wykrywania awarii w czasie rzeczywistym. Mierniki wyposażone w technologię mSure w połączeniu z chmurową usługą analizy mogą dostarczyć w czasie rzeczywistym dane, które pomogą firmom z różnych branż uniknąć strat przychodu, efektywnie zarządzać zasobami w terenie, zmniejszyć koszty sprzętu i poprawić jakość obsługi klienta. W odróżnieniu od innych metod diagnostycznych, mSure jest wbudowana w miernik i opiera się na bezpośrednim pomiarze, dzięki czemu jest to metoda precyzyjna, odpowiadająca konkretnemu miernikowi, nieinwazyjna i pracująca w trybie ciągłym.

Dane generowane przez miernik z funkcją mSure są przekazywane do usługi analizy, która przetwarza te dane i pozwala firmom na stworzenie raportu w oparciu o całą populację mierników w wybranym czasie , by następnie na tej podstawie podjąć świadome decyzje lub wykonać odpowiednie akcje. Chmurowe rozwiązanie Analog Devices analizujące mierniki urządzeń brzegowych zapewnia użyteczny wgląd w zmianę dokładności miernika podczas jego cyklu życia oraz jego awarie, a także pozwala na zaawansowane wykrywanie manipulacji. Decyzje podjęte na podstawie danych pozwalają firmie udoskonalić swój model biznesowy i uzyskać wyższy zwrot z inwestycji.

Przykładowe możliwości optymalizacji dzięki pomiarowi stanu miernika w czasie rzeczywistym:

  • Eliminacja konieczności wyrywkowego testowania mierników w terenie
  • Efektywne zarządzanie ekipami konserwatorskimi
  • Określenie priorytetów wymiany sprzętu

Możliwość zwiększenia zysków dzięki wykrywaniu manipulacji:

  • Natychmiastowe wykrywanie manipulacji 24 godziny na dobę
  • Możliwość pewnego potwierdzenia większej liczby manipulacji
  • Szacowanie zmanipulowanej wartości dla każdego miernika

Rozwiązania z funkcją mSure zostały zaprojektowane, aby zapewnić wygodną skalowalność na małe i duże systemy, a także łatwą konfigurację indywidualnych ustawień mierników, standardów komunikacji i usług przetwarzania danych. Ponadto zapewniają one kompatybilność z istniejącymi systemami zarządzania danymi z mierników (MDM).

Firma Analog Devices podejmuje współpracę z głównymi dostawcami usług i producentami mierników zainteresowanych wykorzystaniem mierników elektrycznych nowej generacji i integrację usług analizy w chmurze. Dodatkowe informacje są dostępne tu.

O autorze