Imec i Analog Devices współpracują nad rozwojem urządzeń IoT

Firma imec, specjalizująca się w innowacyjnych technologiach z obszaru nanoelektroniki i układów cyfrowych, podpisała z a Analog Devices (ADI) umowę o strategicznej współpracy badawczej. Celem tej współpracy jest opracowanie urządzeń Internetu Przedmiotów (IoT) następnej generacji. Zostały zapoczątkowane już dwie inicjatywy, dzięki którym ADI oraz imec zamierzają stworzyć układy zapewniające nie tylko niski pobór mocy, ale też znacznie udoskonalone lub oferujące zupełnie nowe możliwości. Umowa jest kolejnym etapem długiej współpracy imec i ADI mającej na celu tworzenie wydajnych, energooszczędnych i tanich układów oraz systemów.

Internet Przedmiotów wciąż rośnie i dojrzewa. Oczekuje się, że do roku 2020 będzie on obejmował miliardy połączonych, inteligentnych urządzeń, które dzięki wszechobecnym czujnikom będą stale monitorować otoczenie, dostarczać raporty o bieżącym stanie i odbierać polecenia. Dzięki inteligentnemu przetwarzaniu zgromadzonych danych urządzenia te będą mogły podejmować krótkoterminowe lub długoterminowe akcje. Jednak obecnie wykorzystywane czujniki i układy scalone, na których się opierają, są często zbyt duże, zbyt drogie i nie dość dokładne, aby stanowić praktyczne rozwiązanie.

Jedną ze wspólnych inicjatyw badawczych, która została już rozpoczęta, jest rozwój technologii lokalizacji.

Dzięki innowacyjnym, niezwykle energooszczędnym implementacjom uzyskanym przez firmę imec, ADI może rozwinąć energooszczędne czujniki przeznaczone do dokładnej lokalizacji wewnątrz pomieszczeń na potrzeby inteligentnych budynków czy inteligentnych systemów przemysłowych. Współpracujące firmy chcą stworzyć czujnik, który będzie w stanie niezawodnie lokalizować obiekty z bardzo wysoką dokładnością – do pięciu razy wyższą, niż najlepsze obecnie rozwiązania na rynku.

Rys. 1. Prototyp energooszczędnego czujnika do lokalizacji w pomieszczeniach z wysoką dokładnością

Druga inicjatywa dotyczy stworzenia, a w dalszej perspektywie – komercjalizacji zintegrowanego czujnika cieczy, który można wykorzystać w wielu obszarach zastosowań, takich jak analiza składu wody, krwi czy moczu.

Rys. 2. Prototyp energooszczędnego, zintegrowanego czujnika cieczy

Imec jest rozpoznawalny ze względu na wieloletni rozwój układów i urządzeń o bardzo niskim zużyciu mocy oraz innowacyjnych, inteligentnych algorytmów. ADI zdecydowało się rozszerzyć współpracę z imec ze względu na wiedzę ekspercką z obu tych obszarów. Firma działa na pograniczu świata nauki i przemysłu, dzięki czemu może skutecznie pomóc udoskonalić czujniki IoT następnej generacji.

Z kolei ADI jest dla imec partnerem, który potrafi wprowadzić na rynek profesjonalne systemu czujnikowe o wysokiej wartości dodanej. Dzięki komercyjnemu doświadczeniu ADI oraz jej przywiązaniu do innowacji imec może opracować wyjątkową technologię, która odpowiada zapotrzebowaniu rynku IoT obecnie i w przyszłości.

O autorze