Nowe oprogramowanie 89600 VSA firmy Keysight Technologies

Firma Keysight Technologies poinformowała, że nowa opcja analizy modulacji pre-5G, dostępna w najnowszej wersji oprogramowania 89600 VSA, będzie obejmowała kompatybilne ze standardem pomiary 5G new radio (NR) jeszcze przed oficjalnym opublikowaniem specyfikacji 3GPP 5G NR. Dzięki tej funkcjonalności, oprogramowanie 89600 VSA ma umożliwić projektantom komponentów, modułów i systemów szybkie wprowadzenie na rynek produktów zgodnych z nowym standardem.

Pre-5G to specyfikacja radiowa 5G opublikowana przez Verizon Wireless (www.5gtf.org) we współpracy z firmami partnerskimi. Dotyczy stałego dostępu bezprzewodowego w paśmie 28 GHz dla początkowych prób i wdrożeń.

Nowe oprogramowanie 89600 VSA firmy Keysight daje możliwość prowadzenia wszechstronnej analizy w domenach czasu, częstotliwości i modulacji sygnałów pre-5G bazujących na otwartej specyfikacji próbnej Verizon 5G. Pozwala użytkownikom konfigurować wyniki pomiarów (np. czasu akwizycji i widma) wraz ze specyficznymi dla pre-5G wskaźnikami jakości do szybkiej i łatwej identyfikacji charakterystyk sygnału. Dodatkowo, pomaga użytkownikom rozwiązywać problemy z nieregularnymi błędami i powtarzającymi się utratami synchronizacji.

 

Wsparcie dla 3GPP 5G NR

3GPP 5G NR to nowy globalny standard komunikacji 5G. Oczekuje się, że jego specyfikacja zostanie włączona do wydania 15 standardu 3GPP, który ma zostać wydany w 2018 roku. Dzięki nowemu oprogramowaniu 89600 VSA projektanci mogą już teraz adoptować i analizować parametry w odniesieniu do wersji roboczej specyfikacji, będąc w pełni przygotowanymi do pracy w momencie wydania wersji oficjalnej.

Przy użyciu oprogramowania 89600 VSA projektanci mogą wykonywać pomiary EVM i inne określające jakość sygnałów 3GPP 5G NR. Pomiary rozkładu DFT sygnału OFDM (SC-FDMA) i CP-OFDM są wykonywane przy wykorzystaniu niestandardowej aplikacji do analizy modulacji OFDM. Współpraca oprogramowania ze środowiskiem symulacyjnym EEsof EDA SystemVue firmy Keysight daje projektantom jeszcze większą elastyczność przy pracy z wersją roboczą specyfikacji.

Dzięki najnowszej wersji oprogramowania Keysight projektanci otrzymująS funkcjonalność, której potrzebują do pracy z roboczą wersją specyfikacji, aby jako pierwsi wejść na rynek 5G.

Po oficjalnym wydaniu specyfikacji 3GPP Release 15, firma Keysight rozszerzy oprogramowanie 89600 VSA i funkcjonalność pre-5G o pomiary 5G NR kompatybilne ze standardem. Uprości to w jeszcze większym stopniu analizę sygnałów 5G NR, a w konsekwencji projektowanie systemów 5G NR.

Więcej informacji dotyczących oprogramowania 89600 VSA firmy Keysight z analizą modulacji Pre-5G można znaleźć pod adresem www.keysight.com/find/89600_5g.

 

O oprogramowaniu Keysight EEsof EDA

Keysight EEsof EDA jest jednym z czołowych dostawców oprogramowania do automatyzacji projektowania w zakresie mikrofal, w.cz., szybkich systemów cyfrowych, systemów elektronicznych, obwodów, przestrzennego rozkładu fal elektromagnetycznych, projektów fizycznych i modelowania komponentów. Więcej informacji można znaleźć na pod adresem www.keysight.com/find/eesof.

 

O rozwiązaniach Keysight w zakresie 5G

Rozwój systemów 5G zależy od aktualnych narzędzi, które pozwalają projektantom łatwo badać nowe sygnały, scenariusze i topologie. Rozwiązania Keysight w zakresie 5G są gotowe do zapewnienia głębszej analizy, gdy tylko pojawią się nowe projekty zgodne ze standardem. Keysight wspiera liderów w branży w projektowaniu i testowaniu obecnych i przyszłych technologii, przekształcających pomysły w rzeczywistość. Dodatkowe informacje o rozwiązaniach 5G firmy Keysight w zakresie projektowania, testowania i pomiarów można znaleźć pod adresem www.keysight.com/find/5G.

Dystrybutorem produktów Keysight Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.

 

O autorze