[WEBINARIUM] Tworzenie GUI za pomocą MATLAB App Designer

Firma Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k. zaprasza do udziału w webinarium na żywo, które poświęcone będzie podstawowym zagadnieniom dotyczącym budowania GUI (ang. graphical user interface) za pomocą App Designera. W trakcie prezentacji wskazane zostaną różnice pomiędzy wykorzystaniem narzędzia GUIDE oraz App Designer, jak również stworzona będzie prosta aplikacja zawierająca m. in. pokrętła, przyciski akcji czy okna edycji.

Webinarium odbędzie się 7 listopada 2017 o godz. 10:00.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony firmy MathWorks.

Prowadząca webinarium Joanna Wyroba jest młodszym inżynierem aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k. Zajmuje się matematyką finansową, obliczeniami matematycznymi w MATLABie. Ukończyła kierunek Matematyka Ogólna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz dalej kształci się na kierunku Matematyka Finansowa, również na UJ.

O autorze