Nowe, kompletne narzędzie ułatwia programowanie mikrokontrolerów STM32

Wprowadzone przez STMicroelectronics narzędzie STM32CubeProgrammer (STM32CUBEPROG) pozwala na programowanie mikrokontrolerów STM32 i aktualizację oprogramowania firmware. Stanowi ono jednolite, konfigurowalne środowisko działające na wielu platformach.

Nowe narzędzie STMCube32Programmer dla mikrokontrolerów STM32 pracuje na systemach Windows, Linux oraz MacOS. Pozwala na programowanie wbudowanej pamięci Flash oraz RAM w różnych formatach, a także pamięci zewnętrznych. Dodatkowe funkcje obejmują możliwość zerowania całej pamięci lub wybranych sektorów oraz programowanie bajtów konfigurujących mikrokontroler. Użytkownicy programu mogą również generować zaszyfrowane pliki umożliwiające bezpieczne programowanie – instalację lub aktualizację oprogramowania producenta – aby uwierzytelnić urządzenia na etapie produkcji oraz chronić własność intelektualną.

To uniwersalne narzędzie pozwala programować mikrokontrolery z rodziny STM32 za pośrednictwem interfejsów SWD oraz JTAG lub też portów bootloadera, takich jak UART lub USB. Oznacza to, że STM32CubeProgrammer łączy funkcje aplikacji ST Visual Programmer, narzędzia do aktualizacji oprogramowania DFUse, Flash Loader oraz ST-Link, stanowiąc część ekosystemu STM32Cube. ST planuje rozszerzenie funkcjonalności STM32CubeProgrammer, dodając obsługę programowania mikrokontrolera za pomocą portów I2C oraz CAN.

Dodatkowo narzędzie STM32CubeProgrammer oferuje wiele możliwości konfiguracji za pomocą interfejsu graficznego (GUI) lub linii komend. Ponadto to kompletne narzędzie może pracować samodzielnie lub pod kontrolą innej aplikacji. Programowanie można przeprowadzić ręcznie lub automatycznie, za pomocą skryptów.

Dodatkowe informacje o narzędziu STM32CubeProgrammer można uzyskać na stronie produktu. Tam też jest dostępny link do pobrania za darmo.

O autorze