CST STUDIO SUITE – wersja 2018 już dostępna

8 stycznia b.r. firma „CST – Computer Simulation Technology” (Darmstadt, Niemcy) wchodząca w skład działu SIMULIA koncernu Dassault Systèmes, rozpoczęła sprzedaż wersji 2018 swojego flagowego produktu – oprogramowania CST STUDIO SUITE® do symulacji elektro-magnetycznych (3D-EM simulations).

Oprogramowanie do symulacji elektromagnetycznych CST STUDIO SUITE jest wykorzystywane przez czołowe firmy branży elektronicznej do projektowania, analizy i optymalizacji komponentów i urządzeń w całym spektrum częstotliwości. Podobnie, jak we wcześniejszych wersjach zastosowano rozwiązanie „CST Complete Technology®”, co oznacza, że wszystkie solvery (algorytmy symulacyjne) są dostępne w jednym graficznym interfejsie użytkownika i różne solvery są ze sobą silnie powiązane. CST STUDIO SUITE wersja 2018 bazuje na wcześniejszych osiągnięciach udostępniając jednocześnie szereg nowych funkcji do symulacji kompletnych urządzeń za pomocą metod hybrydowych – łączących symulację polową i obwodową.

Jedną z kluczowych zalet oprogramowania CST STUDIO SUITE jest możliwość łączenia wielu symulacji wykorzystujących różne solvery w jednym projekcie przy użyciu funkcji „System Assembly and Modeling (SAM)”. W wersji 2018 udoskonalony „Assembly Modeler” oferuje użytkownikom bardziej wydajny sposób łączenia wielu komponentów w jeden system. Wykorzystuje do tego środowisko 3D zoptymalizowane pod kątem złożonych modeli. Uzupełniają go nowe funkcje do kosymulacji polowo-obwodowej i funkcja „Hybrid Solver Task” zapewniająca dwukierunkowe połączenie pomiędzy solverami „Time Domain” i „Integral Equation” – duży krok naprzód w symulacji hybrydowej.

W przypadku elektromagnetycznych symulacji bio-medycznych narzędzie „Voxel Poser”, wcześniej oddzielny produkt, jest teraz zintegrowane bezpośrednio z interfejsem CST STUDIO SUITE. Narzędzie to pozwala użytkownikowi zmieniać ułożenie voxel’owych modeli ciała ludzkiego w symulacjach obejmujących modelowanie postaci człowieka. Modele ludzkie wykorzystujące siatkę czworościenną mogą teraz poruszać się realistycznie, np. odwzorowując oddychanie, co jest ważne w projektowaniu urządzeń medycznych.

„Filter Designer 3D” to narzędzie CST do projektowania filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami krzyżowymi metodą liczenia macierzy sprzężeń. Moduł „FD3D” jest teraz podłączony bezpośrednio do wydajnych optymalizatorów CST STUDIO SUITE. Oznacza to, że optymalizatory mają dostęp do macierzy sprzężeń, co umożliwia jeszcze szybsze i bardziej zaawansowane strojenie filtrów.

Coraz popularniejsze są zastosowania fotonowe i terahercowe. CST STUDIO SUITE oferuje teraz nowy, alternatywny interfejs dla tych aplikacji z bezpośrednim dostępem do funkcji optycznych. Pozwala on np. konfigurować symulacje z użyciem długości fali, która jest wielkością powszechną w optyce zamiast częstotliwości, która jest z kolei powszechna w technice mikrofalowej. CST STUDIO SUITE 2018 wprowadza możliwość obliczania pól w strefie dalekiej (far-fields) generowanych przez struktury na wielowarstwowych podłożach, co jest przydatne zarówno w aplikacjach fotonicznych, jak i do symulacji anten drukowanych na złożonych PCB.

Na drugim planie, ale nie mniej ważna jest optymalizacja oprogramowania pod kątem wydajności na najnowszych platformach sprzętowych. Warto też wspomnieć, że CST STUDIO SUITE jest wprowadzane na platformę 3DEXPERIENCE®, która łączy różne narzędzia symulacyjne oferowane przez dział SIMULIA koncernu Dassault Systèmes.

Więcej informacji na stronie: www.cst.com/2018

Kontakt do przedstawiciela: Jarosław Kwiatkowski, tel. 608 353 351

O autorze