Konferencje Embedded World 2018

Riccardo Mariani, Intel – Keynote II, Functional Safety and Security for a World of Software Defined Autonomous Things

Trwa przygotowanie wystawy i konferencji Embedded World 2018 – dyskusje i wystawy dotyczące systemów wbudowanych i układów elektronicznych zapowiadają się bardzo obiecująco. Program targów jest już dostępny w sieci. W tym roku tematem przewodnik konferencji Embedded World będą systemy autonomiczne („Embedded Goes Autonomous”). Oznacza to, że konferencja skupi się wokół jednego z najważniejszych zagadnień dotyczących tej branży. Natomiast towarzysząca konferencja Electronic Displays poświęcona wyświetlaczom poruszy bieżące tematy związane z ekranami OLED, technologią dotykową i innymi zagadnieniami.

Możliwości procesorów wzrosły wystarczająco, aby w niedługiej perspektywie pozwolić na stosowanie technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. To umożliwi realizację zupełnie nowych systemów, które będą w sposób autonomiczny postrzegać otoczenie wokół siebie, na tej podstawie wysnuwać wnioski i podejmować decyzje. Ten trend znalazł odbicie w temacie przewodnim konferencji, jakim są systemy autonomiczne. Osobnym zagadnieniem poruszanym na konferencji jest wizja maszynowa (Embedded Vision) – komputerowe przetwarzanie obrazu. Jest to temat ściśle związany z rozwiązaniami dla systemów autonomicznych, takimi jak autonomiczne sterowanie pojazdami lub diagnozą obrazów medycznych. Cały program konferencji na rok 2018 został podzielony na siedem kategorii:

 • Internet Przedmiotów
 • Wizja maszynowa
 • Systemy autonomiczne
 • Bezpieczeństwo
 • Systemy operacyjne dla systemów wbudowanych
 • Inżynieria warstwy sprzętowej
 • Inżynieria oprogramowania i systemów

Poszczególne kategorie obejmują sesje i szkolenia. Sesje odbywają się rano lub po południu i składają się głównie z półgodzinnych prezentacji. Szkolenia są skierowane do mniejszych grup i mają formułę kursów treningowych. Ich uczestnicy mogą dokładnie zgłębić problem, a zajęcia często obejmują ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputerów lub płytek z mikroprocesorem.

 

Najciekawsze wykłady ekspertów

Dwa najciekawsze wykłady zawsze odbywają się w pierwszym i drugim dniu konferencji. Organizatorzy zaprosili dwóch znanych w branży ekspertów: to Mark Papermaster, dyrektor techniczny AMD oraz Andrea Martim, dyrektor techniczny oddziału IBM DACH odpowiedzialny również za globalne rynki IBM.

27 lutego 2018 pierwszy wykład poprowadzi Mark Papermaster, który będzie mówił o „ewoluujących systemach wbudowanych w samoorganizującym się świecie”. Omówi technologie, które niebawem pozwolą urzeczywistnić ideę prawdziwie inteligentnych systemów. To z kolei sprawi, że zmieni się sposób projektowania i wdrażania systemów wbudowanych. Istotny jest odpowiedni wybór architektury i modeli programowych procesora, które zapewnią skuteczne rozwiązania na potrzeby inteligentnych systemów.

Drugiego dnia konferencji Andrea Martin poprowadzi wykład na temat rozwiązań przemysłowych dla Internetu Przedmiotów. Opisze ona, w jaki sposób Internet Przedmiotów zmienia branżę IT i przemysł, ilustrując wykład przykładami zastosowań. W rozwiązaniach tego typu chmura, edge computing i popularne API muszą ze sobą współdziałać. Doświadczenia Andrea zdobyte w IBM Watson IoT Center pozwolą jej przepowiadać rozwiązania, których możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości.

 

Szczegóły tematów

Prezentacje dotyczące poszczególnych kategorii tematycznych dotyczą bardzo konkretnych zagadnień i wykraczają poza ścisłe ramy siedmiu wymienionych kategorii.

 • Internet Przedmiotów: Inżynierowie mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat połączeń bezprzewodowych na potrzeby systemów IoT. Zaplanowana jest osobna sesja dotycząca mechanizmów płatności elektronicznej.
 • Wizja maszynowa: W najbliższej przyszłości coraz częściej będziemy spotykać systemy, które będą działały nie tylko w przewidywalny sposób zgodnie z zaprogramowanym algorytmem. Będą również w stanie odpowiadać na zmianę sytuacji i podejmować decyzje w warunkach, które nie zostały wcześniej zasymulowane.
 • Bezpieczeństwo: W wielu systemach wbudowanych bezpieczeństwo funkcjonalne oraz zabezpieczenia przed atakami są koniecznością. Prezentacje skupią się między innymi na metodach zapewnienia bezpieczeństwa w obu tych obszarach pomimo ograniczonych zasobów obliczeniowych. Szczególnie interesujące mogą się okazać raporty z ataków i podjętych środków bezpieczeństwa – mogą one być pomocne dla projektantów.
 • Systemy operacyjne dla systemów wbudowanych: Podczas sesji na temat podstaw uczestnicy zapoznają się z zasadami działania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Ponadto trzy sesje będą poświęcone systemom operacyjnym dla pojazdów, w tym rozwiązaniom open-source oraz AUTOSAR.
 • Inżynieria warstwy sprzętowej:  Poza typowymi, lecz ciągle palącymi problemami takimi, jak obniżenie poboru prądu i zwiększenie wydajności obliczeniowej za pomocą systemów wielordzeniowych lub FPGA, zostanie zaprezentowane coś jeszcze: Inicjatywa RISC-V, którą można określić jako „Linuks w świecie sprzętu”.
 • Inżynieria oprogramowania i systemów: Obserwowany trend migracji z języka C na C++ niesie wiele korzyści, jednak zwiększa też ryzyko i złożoność systemów. Metody programowania oraz znajdowania błędów i tworzenia niezawodnych systemów są głównymi zagadnieniami poruszanymi w tym obszarze.

Cały program konferencji Embedded World obejmuje 36 sesji oraz 13 kursów prowadzonych przez ekspertów z całego świata. Abstrakty wystąpień i informacje o wykładowcach są dostępne na stronie www.embedded-world.eu. Tam również można dokonać bezpośredniej rejestracji.

 

Wszystko, co warto wiedzieć o elektronicznych wyświetlaczach

W dniach 28. lutego oraz 1. marca odbędzie się powiązana konferencja Electronic Displays 2018. Podczas niej projektanci, naukowcy i użytkownicy wyświetlaczy elektronicznych będą mieli okazję zapoznać się i omówić najnowsze technologie wyświetlaczy. Do poruszanych tematów należą LCD, OLED, ePaper, wyświetlacze elastyczne, wyświetlacze 3D, interfejsy graficzne (GUI) oraz interfejsy dotykowe, a także możliwe zastosowania tych wyświetlaczy i rozwój rynku.

Najważniejsze tematy poruszane w roku 2018 to trendy na rynku wyświetlaczy oraz technologia OLED. Trzy sesje zostaną poświęcone wyświetlaczom dla pojazdów. Inne interesujące sesje dotyczą technologii dotykowej, technologii pomiarowej, rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, a także ich zastosowaniom i optymalizacji. Regularne wywiady po każdej sesji stwarzają znakomitą okazję do omówienia prezentacji w małych grupach. Jednak konferencja nie jest jedynym wydarzeniem poświęconym wyświetlaczom – jednocześnie odbywają się regularne targi. Strefa wyświetlaczy elektronicznych w hali 1 oraz 3A zapełni się najnowszymi osiągnięciami technologii LCD, OLED, ePaper, ekranów dotykowych, interfejsów i wielu innych.

Wszystkie informacje o programie konferencji Electronic Display są dostępne na stronie www.electronic-displays.de. Tam również można dokonać rejestracji.

O autorze