Nowy układ konwersji częstotliwości z serii RF Building Block CML

„The final piece concept, isolated on white, clipping path included”

Firma CML Microcircuits wprowadziła do oferty układ CMX975 – konwerter częstotliwości w zakresie pasma 2,7 GHz, który stanowi rozszerzenie jej serii układów RF Building Block.

Układ CMX975 pozwala na tworzenie małych projektów wykorzystujących transceiver na częstotliwości do 2,7 GHz, zapewniając wysokie parametry i niski pobór mocy. Układ zawiera mieszacze pozwalające podwyższyć i obniżyć częstotliwość oraz odpowiednie układy generatora częstotliwości. Dzięki temu stworzenie kompletnego systemu wymaga użycia minimalnej liczby zewnętrznych komponentów.

Nowy układ oferuje możliwości programowania, umożliwiając zoptymalizowanie sposobu wykorzystania urządzenia. Zarówno mieszacz po stronie nadajnika, jak i odbiornika mogą zostać skonfigurowane jako mieszacze podwójnie zrównoważone lub mieszacze usuwające częstotliwość lustrzaną. Ogranicza to konieczność stosowania zewnętrznych filtrów i tym samym umożliwia obniżenie całkowitego kosztu systemu. Dzięki elastycznej organizacji toru sygnałowego można wykorzystać zewnętrzne lub wewnętrzne źródło jako oscylator lokalny, a główne miksery RF można wysterować zewnętrznym lub zintegrowanym oscylatorem VCO. Zintegrowana pętla fazowa (PLL) z ułamkowym dzielnikiem częstotliwości (Fraction-N) pozwala ustawić częstotliwość z dużą rozdzielczością i szybkim czasem stabilizacji. Pętla fazowa oraz VCO mogą ponadto służyć jako lokalny oscylator częstotliwości pośredniej do pracy w konfiguracji superheterodyny.

Układ CMX975 dysponuje programowalnym podukładem zarządzania zasilania, który jest sterowany za pomocą magistrali szeregowej kompatybilnej z I2C. Całość pracuje z napięciem zasilania z zakresu od 2,7 do 3,6 V i mieści się w małej obudowie VQFN.

Konwerter częstotliwości CMX975 jest przeznaczony do takich zastosowań, jak mobilne anteny satelitarne (MSS), systemy komunikacji na potrzeby wojska, samoloty zwiadowcze, radio na pasmo ISM o wysokich parametrach i systemy komunikacji RF/IF ogólnego przeznaczenia.

O autorze