Nowa platforma ewaluacyjna Bluetooth 4.2 Toshiba

Firma Toshiba Electronics Europe przedstawiła nową platformę projektową Bluetooth w postaci urządzenia USB. Jest ona oparta na autorskim innowacyjnym i zaawansowanym, jednoukładowym kontrolerze Bluetooth Low Energy (LE) TC35678FSG BT 4.2. Zaprezentowana płytka BMSKUSBBT1760A(P) z łączem USB pozwala skrócić czas projektowania – w postaci pojedynczej, łatwej w obsłudze platformy dostarcza wszystkie zasoby potrzebne do projektowania zaawansowanych systemów Bluetooth LE.

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do portu USB, system operacyjny Windows wykrywa płytkę automatycznie. Urządzenie może być używane za pośrednictwem huba USB jako platforma docelowa dla zintegrowanego środowiska programistycznego, takiego jak IAR. Wówczas jest sterowane za pomocą wbudowanego interfejsu USB J-LINK podłączonego do interfejsu SWD dostępnego na płytce. Narzędzie Toshiba EasyStandAlone pozwala na programowanie wbudowanej pamięci Flash z poziomu komputera PC.

Alternatywnym rozwiązaniem jest aplikacja graficzna (GUI) uruchomiona na komputerze PC, która pozwala aplikacjom hosta na dostęp do układu Bluetooth typu LSI za pomocą wbudowanego interfejsu FTDI-UART. W obu przypadkach urządzenie USB współpracuje ze środowiskiem programistycznym (SDK) Toshiba, które jest dostępne do pobrania ze strony producenta.

Podstawą nowego systemu jest kontroler Bluetooth LE Toshiba TC35678FSG mieszczący się w module PAN1760A firmy Panasonic. Zapewnia on bardzo niski w tej klasie pobór prądu i zawiera 256 kB wbudowanej pamięci Flash przeznaczonej na przechowywanie programów użytkownika oraz danych podczas samodzielniej pracy.

System jest zasilany z portu USB. Umożliwia łatwą i szybką konfigurację za pomocą szeregu zworek. Zworki te pozwalają również podłączyć zewnętrzny kontroler resetu lub zewnętrzne źródło zasilania bateryjnego, dając projektantom większą swobodę. Wszystkie linie GPIO układu TC35678 są dostępne za pośrednictwem złączy i zworek, pozwalając projektantom tworzyć i debugować złożone interfejsy.

Płytka może zostać skonfigurowana do pracy w trybie hosta lub trybie samodzielnym – w tym ostatnim nie jest potrzebny host zewnętrzny. Odbywa się to poprzez ustawienie stanu linii GPIO podczas resetu. Na liniach GPIO dostępna jest również konfiguracja trzech trybów zużycia mocy (uśpienia, głębokiego uśpienia i trybu backup), jak również możliwość wybudzenia systemu.

Urządzenie stanowi platformę projektową, która pozwala szybko konfigurować prototypy. Jest to proste rozwiązanie umożliwiające szybkie i niedrogie tworzenie aplikacji.

O autorze