Seoul Semiconductor doprowadził do unieważnienia patentu firmy Everlight w Zjednoczonym Królestwie

W dniu 20 lutego 2018 r. firma Seoul Semiconductor Co., Ltd. ogłosiła, że wygrała w Zjednoczonym Królestwie proces sądowy o unieważnienie patentu z firmą Everlight Electronics Co., Ltd.

Patent firmy Everlight nr EP (UK) 1169735, który został unieważniony wskutek pozwu złożonego przez firmę Seoul, dotyczył sposobu rozmieszczenia diod typu LED zapewniającego rozproszenie ciepła. Firma Everlight nabyła ten patent od amerykańskiej spółki w 2017 r. W ostatnim czasie firma Everlight złożyła w amerykańskim sądzie federalnym pozew przeciwko konkurencyjnemu przedsiębiorstwu, firmie Bridgelux, Inc., w odniesieniu do naruszenia patentu w związku ze stosowaniem przez tę firmę zagranicznego odpowiednika tego patentu.

W zeszłym roku firma Seoul złożyła w brytyjskim sądzie patentowym wniosek o unieważnienie patentu firmy Everlight. Po intensywnym postępowaniu przed brytyjskim sądem, firma Everlight zaprzestała obrony i uznała nieważność patentu, w związku z czym zobowiązana jest także zwrócić firmie Seoul koszty procesu.

W dniu 14 lutego 2018 r., w oparciu o stanowisko firmy Everlight, brytyjski sąd patentowy wydał decyzję unieważniającą jej patent. Sąd zasądził również obowiązek zapłaty przez firmę Everlight około miliona dolarów (712.247,10 £) na rzecz firmy Seoul tytułem kosztów postępowania.

Wygrana w tej sprawie sądowej wpisuje się strategię firmy Seoul w zakresie ochrony własności intelektualnej, która zakłada zapobieganie korzystaniu przez inne firmy z patentów, które nigdy nie powinny zostać przyznane – ma to miejsce za pomocą prewencyjnego składania wniosków o ich unieważnianie.

Firma Seoul podjęła również działania ukierunkowane na egzekwowanie praw własności intelektualnej, aby zapobiec naruszaniu jej własnych praw z patentów. Obecnie działania te

skierowane są przeciwko dystrybutorowi produktów LED-owych marki Everlight. W zeszłym roku firma Seoul złożyła w Niemczech dwa pozwy przeciwko firmie Mouser Electronics („Mouser”), która jest globalnym dystrybutorem produktów LED-owych marki Everlight. Ponadto firma Seoul złożyła niedawno kolejny pozew przeciwko firmie Mouser, tym razem w odniesieniu do sprzedaży we Włoszech produktów marki Everlight, która jej zdaniem odbywała się z naruszeniem jej praw. Po ostatnich działaniach firmy Seoul we Włoszech, firma Mouser usunęła wszystkie produkty marki Everlight ze swoich wykazów dystrybucyjnych na całym świecie.

O autorze