Niskoemisyjny zasilacz µModule zgodny z normą EN55022 B

Firma Analog Devices przedstawiła zasilacz impulsowy z serii µModule Power By Linear o nazwie LTM4653. Może on bezpiecznie pracować z niestabilnym napięciem wejściowym z zakresu od 24 do 48 V i dostarczyć prąd do 4 A. Jest przeznaczony do takich zastosowań, jak systemy automatyki i roboty fabryczne, infrastruktura telekomunikacyjna czy lotnictwo. Model LTM4653 integruje w jednej obudowie filtry wejściowe i wyjściowe, dzięki którym układ spełnia wymagania standardu kompatybilności elektromagnetycznej EN55022 klasy B dotyczącego urządzeń informatycznych. Architektura zapewniająca niski poziom interferencji elektromagnetycznych może być cenna w systemach przetwarzania sygnału – na przykład w przyrządach pomiarowo-testowych, w obrazowaniu i systemach pracujących w zakresie fal radiowych. Układ LTM4653 wykorzystuje tą samą architekturę, co odwracający zasilacz µModule LTM4651 o tych samych parametrach. Zatem połączenie tych dwóch układów pozwala wygenerować jednocześnie napięcie dodatnie i ujemne.

Napięcie wyjściowe można regulować za pomocą jednego rezystora w zakresie od 0,5% do 94% napięcia wejściowego Vin. Ten szeroki zakres napięć wyjściowych daje możliwość wykorzystania jednego produktu do generacji wielu typowych napięć zasilania systemów 3,3, 5, 12 oraz 24 V. Maksymalna sprawność podczas konwersji z 24 na 5 V wynosi 92%. Ponadto układ LTM4653 jest w stanie dostarczyć prąd wyjściowy 4 A w temperaturze otoczenia 70°C podczas konwersji z 48 na 5 V bez dodatkowego radiatora czy chłodzenia powietrzem. Wiele układów można połączyć równolegle, aby uzyskać większe prądy. Częstotliwość kluczowania jest ustalana za pomocą jednego zewnętrznego rezystora, można też ją zsynchronizować z zewnętrznym zegarem w zakresie 250 kHz – 3 MHz.

Układ LTM4653 mieści kontroler zasilacza impulsowego, przełączniki mocy, cewkę i inne dodatkowe komponenty w obudowie BGA o wymiarach 15 x 9 x 5,01 mm. Aby zrealizować kompletny projekt, wystarczy dodać kondensatory filtrujące na wejściu i wyjściu. Układ może pracować w zakresie temperatur od -40°C do +125°C.

Szczegółowe informacje o zasilaczu impulsowym LTM4653 są dostępne na stronie produktu. Tam też można zamówić próbki i płytki ewaluacyjne.

O autorze