Microchip prezentuje nowe mikrokontrolery PIC i AVR

Firma Microchip zaprezentowała nowe rodziny 8-bitowych mikrokontrolerów – PIC18 Q10 oraz ATtiny1607. Układy zawierają wiele inteligentnych peryferiów niezależnych od rdzenia (CIPs), co upraszcza projektowanie oraz pozwala na szybką reakcję na zdarzenia systemowe. Mikrokontrolery są zoptymalizowane pod kątem implementacji w systemach kontroli ze sprzężeniem zwrotnym, pozwalając odciążyć CPU, aby mógł zarządzać większą liczbą zadań i oszczędzać energię.

Kluczową zaletą układów PIC18 Q10 i ATtiny1607 są peryferia niezależne od rdzenia, które mogą samodzielnie wykonywać zadania redukując wymaganą przez CPU ilość obliczeń. Wykorzystując peryferia w projekcie, inżynierowie oszczędzą czas i ograniczą nakład pracy, gdyż można znacząco zmniejszyć ilość kodu do napisania i weryfikacji. Obie rodziny posiadają funkcje dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz operują na napięciu 5 V, co poprawia odporność na szumy i zapewnia kompatybilność z większością wyjść analogowych i cyfrowych sensorów.

Dostarczana w małej, 20-pinowej obudowie QFN o rozmiarach 3 x 3 mm, rodzina ATtiny1607 jest zoptymalizowana pod kątem użycia w aplikacjach kontroli z pętlą sprzężenia zwrotnego w ograniczonej przestrzeni, takich jak narzędzia przenośne oraz piloty zdalnego sterowania. Dodatkowo zastosowano wbudowany, szybki przetwornik analogowo-cyfrowy, który zapewnia szybką konwersję sygnałów. Urządzenie ma ulepszoną dokładność oscylatora, co pozwala na redukcję komponentów zewnętrznych i zmniejszenie kosztów.

Jednym z peryferiów w układach z rodziny PIC18 Q10 jest komplementarny generator przebiegów (CWG), który upraszcza budowę układów impulsowych, oraz zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy z funkcją obliczeń (ADC2), który pozwala na zaawansowane obliczenia i filtrowanie sygnałów w sprzęcie, bez udziału rdzenia. Tego typu peryferia pozwalają rdzeniowi na wykonywanie bardziej złożonych zadań. jakich jak interfejs HMI, oraz pozostawać w stanie niskiego poboru energii do momentu, w którym potrzebne jest przetwarzanie danych.

Rodzina PIC18 Q10 jest wspierana przez MPLAB Code Configurator (MCC), darmowy program, za pomocą którego można graficznie dokonać konfiguracji mikrokontrolera. MCC wchodzi w skład środowiska MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) oraz opartego na chmurze MPLAB Xpres IDE, którego nie trzeba instalować na komputerze. Wydano też płytkę rozwojową DM164136, której można użyć do rozpoczęcia przygody z układami.

Szybkie prototypowanie z rodziną ATtiny1608 jest wspierane przez zestaw ewaluacyjny ATmega 4809 Xplained Pro. Płytka zasilana USB zawiera przyciski dotykowe, diody LED i złącza rozszerzeniowe, a także wbudowany programator/debugger integrujący się z oprogramowaniem Atmel Studio 7 oraz Atmel START, darmowym narzędziem online do konfiguracji peryferiów i software’u.

Układy PIC18 Q10 i ATtiny1607 są już dostępne, zarówno jako sample jak i do zamówień produkcyjnych.

Więcej informacji na stronach ATtiny1607 i PIC18 Q10.

O autorze