Analog Devices wprowadza przełączniki wysokich częstotliwości o paśmie przenoszenia do 44 GHz

Analog Devices zaprezentował mikrofalowe przełączniki SPDT o paśmie do 44 GHz – ADRF5024 i ADRF5025, wyprodukowane w zaawansowanej technologii SOI (krzem na izolatorze). Układy są szerokopasmowe – ADRF5024 charakteryzuje się płaską odpowiedzią częstotliwościową w zakresie 100 MHz…44 GHz, natomiast ADRF5025 w zakresie 9 kHz…44 GHz. Tłumienie układu wynosi najwyżej 1,7 dB, natomiast izolacja między kanałami – 35 dB. Oba przełączniki zapewniają przenoszenie mocy do 27 dBm. Układy umieszczono w kompaktowych, niezawodnych obudowach montowanych powierzchniowo (SMT) w rozmiarach 2,25  x 2,25 mm. Pozwala to na poprawę parametrów elektrycznych, a co za tym idzie polepszenie projektów z dziedziny częstotliwości radiowych i mikrofal ograniczając straty mocy, eliminując komponenty zewnętrzne oraz umożliwiając lepszą integrację w systemach takich jak szyki fazowane, przenośne oprzyrządowanie, skanery ciała wysokiej rozdzielczości oraz nowoczesna infrastruktura komunikacyjna w paśmie milimetrowym.

Przełączniki ADRF5024 i ADRF5025 zawierają architekturę odbijającą i mogą pracować w temperaturach od -40°C do 105°C. Wszystkie linie układu są zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Przełączniki  normalnie są zasilane napięciem ±3,3 V i pobiera mały prąd, typowo 120 μA. Układy korzystają ze standardowej logiki, co pozwala na uproszczenie projektu. Przełącznik ADRF5024 zoptymalizowano do aplikacji z szybkim przełączaniem, z szybkością przełączania ok. 10 ns. Natomiast ADRF5025 jest dobry przy aplikacjach z bardzo szerokim pasmem, gdyż dolna granica schodzi aż do 9 kHz. Reszta parametrów nie różni się między układami, więc można ich używać zamiennie. Mają też identyczny layout.

O autorze