Wrocław dołącza do awangardy SmartCities wchodząc w zasięg sieci LoRaWAN

W sierpniu bieżącego roku przedstawiciele władz Wrocławia podpisali z jednym z operatorów telekomunikacyjnych list intencyjny, którego przedmiotem jest objęcie terenu miasta siecią LoRaWAN dla potrzeb SmartCity.

Komunikat nt. sieci LoRaWAN we Wrocławiu

Gratulujemy mieszkańcom Wrocławia dołączenia do elitarnego grona miast wykorzystujących technologię LoRaWAN dla polepszenia warunków życia.

JM elektronik dysponuje wiedzą i technologiami pokrywającymi w pełni spektrum technologii LoRaWAN. Przedstawicieli firm zainteresowanych potencjalną współpracą prosimy o kontakt pod adresem: microchip@jm.pl

O autorze