Politechnika Warszawska w europejskim flagowym projekcie grafenowym

Politechnika Warszawska, reprezentowana przez Wydział Fizyki, jako jedyna polska uczelnia dołączyła do flagowego projektu Unii Europejskiej – Projektu Grafenowego – realizowanego w ramach programu „Nowe Technologie i Technologie Przyszłości” (FET).

Konsorcjum składa się ze 158 partnerów z 23 krajów europejskich. Współpraca przewidziana jest na lata 2014-2023. Celem projektu jest efektywne wykorzystanie badań prowadzonych na najwyższym poziomie w innowacyjnych rozwiązaniach materiałowych na bazie grafenu i materiałów pochodnych (GRM). Dzięki efektywnej współpracy europejskich ośrodków badawczych w ciągu czterech lat trwania Projektu Grafenowego technologie laboratoryjne implementowane są już w praktycznych zastosowaniach. Szeroki zakres projektu przy 10-letnim okresie realizacji i budżecie umożliwia interdyscyplinarną współpracę 158 partnerów ze świata nauki i przemysłu całej Europy. Misją Projektu jest skuteczna komercjalizacja wyników badań nad GRM i stworzenie przez przedsiębiorstwa europejskie atrakcyjnej oferty w zakresie produktów GRM dla rynku konsumenta. Partnerami Projektu Grafenowego są także organizacje z USA, Japonii, Korei i Chin.

Grafen stał się przedmiotem ogromnego zainteresowania wśród naukowców z całego świata w 2010 r., kiedy prof. Andre Geim i prof. Konstantin Novoselov z University of Manchester otrzymali Nagrodę Nobla za przełomowe badania nad tym dwuwymiarowym kryształem węgla. Niezwykłe właściwości grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych sprawiają, że mają one szansę stać się materiałem przyszłości i zrewolucjonizować wiele sektorów przemysłu. Zaawansowane badania aplikacyjne prowadzi się w zakresie funkcjonalnych kompozytowych pokryć, materiałów strukturalnych i konstrukcyjnych, szybko ładowalnych baterii, superkondensatorów, komponentów elektronicznych do systemu komunikacji bezprzewodowej 5G i 6G, elektroniki wysokiej częstotliwości, taniej elektroniki drukowanej, elektroniki elastycznej, fotodetektorów, sensorów i biosensorów, spektrometrów, urządzeń biomedycznych, połączeń nerwowych, terapii medycznych, itp.

We wrześniu 2018 r. do konsorcjum projektu dołączyła Politechnika Warszawska, gdzie od kilku lat na Wydziale Fizyki prowadzi się badania nad grafenem i innymi materiałami warstwowymi w zakresie nowych technologii wytwarzania, charakteryzacji i zastosowań w elektronice i innych dziedzinach techniki. Politechnika Warszawska jest jedyną polską uczelnią należącą do konsorcjum Projektu Grafenowego. W ramach projektu będzie prowadzić badania nad krystalizacją, charakteryzacją i zastosowaniami grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych. Główne zadania w konsorcjum obejmują technologie półprzewodnikowych związków dwuwymiarowych, wytwarzanie struktur przyrządowych, badanie zjawisk fizycznych towarzyszących aplikacjom GRM. Pracami zespołu badawczego kierują dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. PW i dr inż. Włodzimierz Strupiński.

Źródło: Biuletyn PW

O autorze