Aktualizacja konfiguratora STM32CubeMX

Nowa wersja konfiguratora STM32CubeMX oferuje wielopanelowy interfejs graficzny, umożliwiający wizualizację bez konieczności zmiany widoku. STM32CubeMX v.5.0 upraszcza optymalizację konfiguracji mikrokontrolera i czyni ją bardziej komfortową. Pozwala wybrać odpowiednią do projektu wersję STM32 z ponad 800 dostępnych w bazie, a także odpowiednio skonfigurować funkcje sprzętowe.

Użytkownicy mogą także wybrać role poszczególnych  pinów z możliwością rozwiązania konfliktów, skonfigurować sieć zegarów, oraz obliczyć pobieraną przez układ moc. Może też zarządzać peryferiami i oprogramowaniem wbudowanym, takim jak stos TCP/IP lub USB.

Po dokonaniu konfiguracji, STM32CubeMX może wygenerować projekt dla popularnych środowisk programistycznych, m.in. IAR-EWARM, Keil MDK-ARM, AC6-SystemWorkbench lub dla toolchainów opartych o GCC.

Więcej informacji oraz paczki programowe do ekosystemu można znaleźć na stronie: www.st.com/stm32cubemx.

O autorze