MDK v5.26 – Bezpłatna edycja dla urządzeń Nuvoton Arm Cortex-M0/M23

Keil MDK μVision jest najbardziej wszechstronnym pakietem rozwiązań programistycznych dla mikrokontrolerów Arm i obejmuje wszystkie komponenty potrzebne do tworzenia, kompilowania i debugowania wbudowanych aplikacji. Arm wprowadza dla programistów pracujących z urządzeniami Nuvoton, opartych na procesorach Arm Cortex-M0 i M23, bezpłatny, profesjonalny pakiet narzędzi. Edycja Nuvoton Keil MDK – Cortex-M0 / M23 zawiera kompilator Arm C / C ++, jądro systemu operacyjnego Keil RTX5 w czasie rzeczywistym oraz μVision IDE i debugger.

Nowa wersja MDK v5.26 udostępnia także obsługę rodzin mikrokontrolerów opartych na Arm Cortex-M23 SAM L10 i SAM L11 firmy Microchip, lokalnych repozytoriów pakietów i kompilator ARM w wersji 6.10. Pakiety rodziny urządzeń zawierają przykładowe aplikacje do SAML10 i SAML11 Xplained Pro Evaluation Kits.

W nowej wersji oprogramowania MDK zaktualizowany został także kompilator 6.10.1. Kompilator ARM 6.10 zawiera ulepszenia wydajności i poprawki błędów. Odświeżone zostało także oprogramowanie pośrednie 7.7.0, a Component Network zapewnia rozszerzony interfejs gniazda BSD i koryguje potencjalny problem DHCP podczas korzystania z Auto IP. W nowej wersji zawarte zostały również poprawki w komponentach USB i systemach plików. Dla klientów IoT udostępnione zostało łączenie się z popularnymi dostawcami usług w chmurze, takimi jak AWS, Azure, Google i IBM.

W MDK v5.26 nowością jest pomiar energii w oparciu o długoterminową próbę i kursor, a nowe wirtualne rejestry (VTREG) odczytują i zapisują zużycie energii podczas wykonywania programu. Analizator systemu obrazuje teraz zużycie energii między dwoma markerami kursora.

Kolejną, nową funkcjonalnością wersji MDK 5.26 jest zarządzanie repozytorium pakietów. Wszystkie wersje zainstalowanych paczek programem Pack Installer przechowywane są w folderze głównym paczki. Podczas tworzenia pakietu oprogramowania przydatne jest posiadanie bezpośredniego dostępu do jego zawartości bez potrzeby ponownego budowania i ponownego instalowania pakietu po modyfikacjach. W tym celu można dodać folder lokalnej kopii pakietu, wybierając Plik – Zarządzaj lokalnymi repozytoriami, naciskając Dodaj, wybrać plik PDSC. Użycie „Zarządzaj lokalnymi repozytoriami” (ang. Menage Local Repositories) pozwala uzyskać bezpośredni dostęp do zawartości paczki.

W nowej wersji MDK 5.26 zaktualizowano również rejestrator zdarzeń. Poprawione zostało przechwytywanie danych w oparciu o pakiet oprogramowania Keil: ARM Compiler v1.6.0 (w zestawie). Dodano obsługę ARM Cortex-M0/ M0+/ M23 z wykorzystaniem nowych źródeł znaczników czasu: zegar systemowy SysTick i RTOS.

Nowością w wersji 5.26 MDK jest także możliwość dostosowania narzędzi menu μVision za pomocą exportu/importu pliku. To okno dialogowe pozwala dodać pliki wykonywalne dla menu „Narzędzia”.

Ostatnią nowością w MDK v5.26 jest łączenie zdarzeń dla Keil RTX5 w Analizatorze Systemu:

Wersja MDK v5.26 dostępna do ściągnięcia

Oficjalnym dystrybutorem oprogramowania Keil w Polsce jest Computer Controls, www.ccontrols.pl, tel: +48 33 485 94 90.

O autorze