[KATOWICE] Praktyczne seminarium ARM & LDRA

Firma Computer Controls zaprasza na bezpłatne seminarium, które szczególnie zainteresuje twórców systemów wymagających podwyższonego bezpieczeństwa.

Seminarium odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku w Katowicach.

Tworzenie aplikacji, które mają spełnić przemysłowe (IEC 61508), medyczne (IEC 62304) lub motoryzacyjne (ISO 26262) standardy certyfikacji zawsze było nietuzinkowym przedsięwzięciem. Proces tworzenia takiego kodu oraz produkt muszą spełniać wysokie standardy i są poddawane szczegółowej analizie, zanim ostatecznie przejdą audyty niezależnych organów certyfikujących.

A teraz nadeszły inteligentne samochody, IoT, IIoT itd.

Nie można już zakładać, że taki system jest bezpieczny, ponieważ jest izolowany. A system niezabezpieczony nie może być bezpiecznym systemem, jeśli jest on podatny na agresorów.

ARM wraz z pakietem narzędzi LDRA może ułatwić projektantom zadanie.

Ścieżka do pomyślnej certyfikacji obejmuje stosowanie wstępnie certyfikowanych komponentów i wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do wspierania procesu tworzenia oprogramowania, a następnie przygotowanie dokumentacji i dowodów potrzebnych do certyfikacji.

Bezpłatne konferencje stanowią znakomite źródło wiedzy z tego zakresu, uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z ekspertami i zobaczyć, jak rozwiązania ARM i LDRA wraz ze sprawdzoną metodologią upraszczają certyfikację bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Prezenterzy wyjaśnią różne aspekty bezpieczeństwa i ochrony funkcjonalnej LDRA i ARM. W sesjach praktycznych wykorzystany zostanie zestaw narzędzi LDRA i Keil MDK z płytą STM32-discovery. Sesje rozpoczną się od importu wymagań i przykładów z programów Word i Excel. Od uczestników wymagane jest posiadanie notebook’a, który posłuży do instalacji naszych narzędzi i realizacji ćwiczeń praktycznych.

Konferencje prowadzone będą w języku angielskim.

Rejestracja uczestników, agenda oraz bliższe informacje znajdują się na stronie organizatora.

O autorze