Generator kodu IAR Visual State z obsługą języków Java i C#

IAR Systems, producent oprogramowania do projektowania systemów wbudowanych, zaprezentował nową wersję narzędzia do modelowania graficznego IAR Visual State 10.1. Nowa wersja potrafi generować kod w językach Java oraz C#, a także C/C++.

IAR Visual State opiera się o automaty stanów i umożliwia zaprowadzenie porządku i przyspieszenie procesu projektowania. Narzędzie generuje kod o niewielkich rozmiarach, zgodny ze standardem MISRA C/C++. Dodatkowo, generowana jest dokumentacja. Możliwość rozwoju aplikacji w Javie i C# w tym samym środowisku co aplikacje C/C++ zmniejsza ryzyko różnic w zachowaniu funkcji i ułatwia konserwację w systemach zawierających zarówno część wbudowaną jak i desktopową lub mobilną. Symulacja i weryfikacja może być wykonywana równolegle dla różnych wariantów aplikacji , co usprawnia jakość kodu i zarządzanie projektem.

Narzędzie pozwala skrócić proces projektowania oraz czas wprowadzenia produktu na rynek. Dostępne są również funkcje usprawniające pracę zespołową. Narzędzie jest zintegrowane ze środowiskiem IAR Embedded Workbench.

Więcej informacji na stronie: www.iar.com/iar-embedded-workbench/add-ons-and-integrations/visualstate

O autorze