3 miliony urządzeń pomiarowych odczytywanych zdalnie z wykorzystaniem LoRaWAN

Nasza redakcja dotarła do informacji, że we Francji uruchamiany jest projekt zdalnego odczytu 3 milionów wodomierzy z wykorzystaniem technologii LoRaWAN.

Uruchomienie projektu poprzedzone było rocznym programem pilotażowym realizowanym w Tuluzie. Docelowo projekt ma obejmować zdalny odczyt dla ponad 70% wodomierzy pracujących we Francji. Sieć ma objąć 95% populacji w 30 tysiącach francuskich gmin.

Technologia LoRaWAN została wybrana jako medium transmisyjne ze względu na odporność na zakłócenia występujące w środowiskach zurbanizowanych oraz wysoką propagację LoRa, umożliwiającą odczyt wodomierzy umieszczonych np. w piwnicach (żelbetowe zbrojenia, stalowe rury) czy studzienkach wodomierzowych. Niskie zużycie energii pozwala na zasilanie układów transmisyjnych z baterii przez długi okres czasu, co pozwala na wymianę baterii np. przy okazji cyklicznej legalizacji wodomierzy.

Za użyciem technologii przemawia także wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji danych.

Więcej szczegółów o projekcie znajduje się na portalu www.lorawan.com.pl

O autorze