Amazon FreeRTOS BLE na mikrokontrolerach ESP32

Amazon ogłosił, że system czasu rzeczywistego Amazon FreeRTOS będzie obsługiwał komunikację Bluetooth Low Energy (BLE). Pozwoli to projektantom na bezpieczne łączenie urządzeń IoT z chmurą AWS przez Bluetooth oraz urządzenia z systemem Android oraz iOS, a także na zdalną aktualizację oprogramowania.

Mikrokontrolery ESP32 już od jakiegoś czasu są przystosowane do pracy z usługami Amazon. Dzięki wbudowanej komunikacji Bluetooth oraz Wi-Fi, zestawy rozwojowe ESP32 pełnią kluczową rolę w rozwoju dostępności BLE w systemie Amazon FreeRTOS. Dwa zestawy są kwalifikowane do Amazon FreeRTOS BLE, są to ESP-WROVER-KIT oraz ESP32-DevKitC. Połączenie BLE może być też użyte do szybkiej konfiguracji sieci Wi-Fi. Może także łączyć się z chmurą za pomocą urządzeń mocilnych, gdy połączenie Wi-Fi jest niedostępne.

Więcej informacji na stronie: https://aws.amazon.com/blogs/iot/aws-announces-bluetooth-low-energy-support-in-amazon-freertos-as-generally-available/

O autorze