Śmiałe wdrożenie LoRaWAN w projekcie Smart Metering w PWiK w Ząbkach

W roku 2018 w Ząbkach podjęto program pilotażowy, mający na celu bezprzewodowy odczyt kilkuset wodomierzy z wykorzystaniem technologii LoRaWAN.

Technologia LoRaWAN została wybrana ze względu na daleki zasięg, energooszczędność (praca na baterii przez wiele miesięcy) oraz bardzo dobrą propagację – liczniki wodne zlokalizowane są często w studzienkach, piwnicach, w pobliżu metalowych rur dobrze ekranujących sygnały radiowe.

Przeprowadzony projekt zakończył się pełnym sukcesem, a Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne zdecydowało się na ogłoszenie przetargu na wymianę pozostałych wodomierzy.

Oprócz zdalnego odczytu stanu wodomierzy, przedsiębiorstwo PWiK Ząbki uzyskało możliwość globalnego monitorowania zużycia wody, wykrywania wycieków i awarii, nieautoryzowanych działań na przyłączu oraz uregulować sytuację tzw. „ryczałtowców”

,,Obecnie planujemy uruchomić swój własny system, aby uregulować sytuację tzw. „ryczałtowców” – czyli osób korzystających z własnych ujęć, opłacających ryczałt od zadeklarowanej liczby użytkowników w ramach gospodarstwa domowego. Niestety, rozwiązanie obecne nie ukazuje realnego zużycia wody oraz odprowadzanych ścieków w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Teraz – zgodnie z uchwałą rady miejskiej z grudnia 2018 roku, jako spółka jesteśmy zobligowani do założenia wodomierza na każde takie ujęcie. W Ząbkach jest to ok. 2 tys. ujęć, w których dopiero dowiemy się, jakie jest rzeczywiste zużycie wody i ścieków.” – prezes PWiK w Ząbkach, Janusz Tomasz Czarnogórski.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z uczestnikiem projektu LoRaWAN w PWiK w Ząbkach:

O autorze