„IEEE Milestone” dla Profesora Jana Czochralskiego

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE), największe na świecie stowarzyszenie skupiające ok. 440 tys. członków z obszaru elektryki i elektroniki, uhonorował prof. Czochralskiego swoim najwyższym odznaczeniem – Milestone (kamień milowy). Wyróżnienie jest przyznawane za odkrycia i wynalazki o globalnym znaczeniu dla rozwoju ludzkości.

Prof. Jan Czochralski – „ojciec światowej elektroniki”, polski naukowiec, słynny chemik, metaloznawca i metalurg. Opracował metodę pomiaru szybkości krystalizacji metali, zwaną metodą Czochralskiego, na której do dziś oparta jest światowa produkcja krzemu. Stał się najczęściej cytowanym i wymienianym w literaturze naukowej polskim uczonym.

Pamiątkowa tablica została odsłonięta w Politechnice Warszawskiej.

Uroczystość związaną z odsłonięciem tablicy „IEEE Milestone” rozpoczęły przemówienia prof. Jana Szmidta – Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Jose Moury – Prezydenta Instytutu Inżynierów Elektryków i Energetyków, Rolfa Nikela – Ambasadora RFN w Warszawie i prof. Mariusza Malinowskiego – Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE.

Wydarzenie to zostało poprzedzone seminarium naukowo-historycznym poświęconym prof. Janowi Czochralskiemu.

Dotychczas w Polsce tylko raz przyznano to prestiżowe wyróżnienie. Otrzymało je trzech polskich matematyków z krajowego Biura Szyfrów: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy jako pierwsi, za pomocą skonstruowanej przez siebie maszyny, złamali kody Enigmy.

Więcej o prof. Janie Czochralskim można przeczytać w tym artykule»

O autorze