ESP32 przeszedł certyfikację Bluetooth LE 5.0

Układ ESP32, flagowy mikrokontroler firmy Espressif, przeszedł testy certyfikacji Bluetooth LE 5.0. Użytkownicy tych układów mogą w związku z tym korzystać teraz z nowszej, stabilniejszej wersji protokołu komunikacji bezprzewodowej.

ESP32 Bluetooth LE 5.0Użytkownicy układów mogą skorzystać ze stosu Bluetooth LE Host na platformie ESP-IDF. Obsługuje on dwie implementacje stosu komunikacyjnego: NimBLE (certyfikat BLE 5.1), a także Bluedroid (w trakcie certyfikacji BLE 5.0).

Technologie Bluetooth 5.0 oraz Bluetooth Mesh stają się coraz popularniejsze w systemach internetu rzeczy. Bluetooth Mesh umożliwia komunikację pomiędzy wieloma urządzeniami w dużych przestrzeniach., dzięki architekturze umożliwiającej komunikację między węzłami sieci, bez urządzenia centralnego. Espressif dostarcza narzędzie do implementacji tej sieci – ESP-BLE-MESH – w pełni certyfikowane przez organizację Bluetooth SIG.

O autorze