Badanie przeprowadzone przez Farnell pokazuje wzrost znaczenia sztucznej inteligencji w IoT

Farnell opublikował wyniki nowej ankiety na temat internetu rzeczy. Potwierdzają one coraz częstsze wykorzystanie sztucznej inteligencji w urządzeniach IoT. Pozwalają także odkryć kilka nowych faktów na temat kluczowych segmentów rynku, szans oraz obaw, jakie mogą być interesujące dla projektantów elektroniki.

AIoT to jeden z głównych trendów, które wybijają się w ankiecie. Badanie pokazało, że niemal połowa (49%) ankietowanych już teraz korzysta ze sztucznej inteligencji w swoich aplikacjach IoT. Samo uczenie maszynowe jest wykorzystywane w 28% projektów, podczas gdy sztuczna inteligencja w chmurze jest używana przez 19% respondentów.

Coraz więcej spośród ankietowanych inżynierów uważa się za innowatorów. Mimo to wciąż jasno widać, że cześć inżynierów (51%) waha się przed zastosowaniem sztucznej inteligencji. Dzieje się tak ze względu na fakt, że jest to wciąż nowa technologia, lub też z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy.

Wśród innych wniosków można znaleźć informacje, że obawy o bezpieczeństwo są jednym z najpoważniejszych tematów, jakimi musza zajmować się projektanci. Należy przy tym zaznaczyć, że o ile w 2018 roku 40% ankietowanych wskazało bezpieczeństwo jako główną obawę, w minionym roku odsetek ten spadł do 35%. Nie zmienia to faktu, że troska o bezpieczeństwo jest wciąż wymieniana znacznie częściej niż problemy z łącznością czy zapewnienie zgodności z innymi urządzeniami. Wynika to z tego, że dane zbierane z maszyn i ludzi często są wrażliwe. Firmy rozpoczynające nowe projekty IoT traktują kwestie bezpieczeństwa zdecydowanie priorytetowo, dlatego też implementują zabezpieczenia sprzętowe i programowe,

Innym, ale powiązanym tematem, który ma niemałe znaczenie, jest ustalenie, kto jest faktycznym posiadaczem gromadzonych danych. Spośród ankietowanych 70% preferuje samodzielne przechowywanie danych zbieranych z elementów krańcowych sieci IoT. Wolą więc samodzielnie zorganizować gromadzenie informacji zamiast pozostawić to po stronie dostawcy rozwiązania.

W pełni własny projekt vs gotowe rozwiązania

Ankieta pokazuje także, że wciąż wielu inżynierów (46%) preferuje projektowanie kompletnych rozwiązań, obejmujące całą architekturę od urządzeń brzegowych do chmury. Wzrosła jednak otwartość na zintegrowanie usług przygotowanych z myślą o środowiskach produkcyjnych, takich jak SmartEdge Agile i SmartEdge IIoT Gateway. W tym roku 12% więcej respondentów potwierdziło, że byliby skłonni rozważyć sięgnięcie po sprzęt firm trzecich, szczególnie jeśli kompetencje zatrudnionych pracowników są ograniczone lub jeśli istotne jest utrzymanie krótkiego czasu dostarczenia produktu na rynek.

W tym roku utrzymuje się kluczowy trend, jaki dało się zaobserwować w ankiecie z 2018 roku. Pokazuje on, że rosnący wybór sprzętu, jaki można wykorzystać podczas prac rozwojowych nad IoT pomaga tworzyć nowe szanse na rozwój. Większy odsetek respondentów (33% w 2019 w porównaniu do 26% w 2018) potwierdza, że widzi innowacje w efektach prac startupów. Korzystają one z szerokiej dostępności modularnych rozwiązań oraz komputerów jednopłytkowych, jakie pojawiają się na rynku. Przy okazji wzrosła liczba firm, które sięgają po gotowe rozwiązania sprzętowe. W tym roku takie działania zadeklarowało 54% respondentów, czyli o 4% więcej niż w ubiegłym.

Najważniejsze obszary IoT

Wyniki ankiety z 2019 roku wskazują pewne przesunięcie koncentracji projektantów, którzy odchodzą od automatyki domowej. Liczba respondentów, którzy wskazali ten obszar za najbardziej znaczący dla IoT w przyszłych 5 latach spadł z 27% do 22%. Jednocześnie wzrosło znaczenie automatyki przemysłowej i systemów dla inteligentnych miast. Zostały one wskazane przez odpowiednio 22% i 16% ankietowanych. Jest to dodatkowo podparte rosnącym uznaniem dla wartości, jaką dane IoT mogą wprowadzić do codziennych działań firm (wzrost z 44% w 2018 do 50% w 2019). Objawia się to również w przemyśle, gdzie coraz więcej zakładów przestawia się na automatyzację i produkcję z użyciem robotów. Ponoszą również rosnące nakłady inwestycyjne w instalacje konserwacji predykcyjnej, mającej na celu ograniczenie przestojów.

Ankieta została przeprowadzona w okresie od września do grudnia 2019 roku. Wzięło w niej udział 2015 respondentów z 67 państw Europy, Ameryki Północnej, Azji i obszaru Pacyfiku. Większość osób, które odpowiedziały na pytania, zadeklarowała, że jest inżynierami pracującymi nad rozwiązaniami IoT (59%) lub nabywcami komponentów stosowanych w aplikacjach IoT. W ankiecie udział brali także hobbyści i inni twórcy aplikacji sprzętowo-programowych.

O autorze