[WARSZAWA, KRAKÓW] Seminarium Bezpieczeństwo Funkcjonalne 2020 – nowy termin

Firma Computer Controls zaprasza na bezpłatne seminarium, które szczególnie zainteresuje twórców systemów wymagających podwyższonego bezpieczeństwa.

UWAGA! NOWY TERMIN

Seminarium odbędzie się 2 czerwca 2020 roku w Warszawie i 3 czerwca 2020 roku w Krakowie.

Tworzenie aplikacji, które mają spełnić przemysłowe (IEC 61508), medyczne (IEC 62304) lub motoryzacyjne (ISO 26262) standardy certyfikacji zawsze było nietuzinkowym przedsięwzięciem. Proces tworzenia takiego kodu oraz produkt muszą spełniać wysokie standardy. Poddaje się je też szczegółowej analizie, zanim ostatecznie przejdą audyty niezależnych organów certyfikujących.

A teraz nadeszły inteligentne samochody, IoT, IIoT itd.

Nie można już zakładać, że taki system jest bezpieczny, ponieważ jest izolowany. A system niezabezpieczony nie może być bezpiecznym systemem, jeśli jest podatny na agresorów.

ARM wraz z pakietem narzędzi LDRA może ułatwić projektantom zadanie.

Ścieżka do pomyślnej certyfikacji obejmuje stosowanie wstępnie certyfikowanych komponentów i wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do wspierania procesu tworzenia oprogramowania, a następnie przygotowanie dokumentacji i dowodów potrzebnych do certyfikacji.

Bezpłatne konferencje stanowią znakomite źródło wiedzy z tego zakresu. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z ekspertami. Zobaczą także jak rozwiązania ARM i LDRA wraz ze sprawdzoną metodologią upraszczają certyfikację bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Prezenterzy wyjaśnią różne aspekty bezpieczeństwa i ochrony funkcjonalnej LDRA i ARM. W sesjach praktycznych uczestnicy skorzystają z zestawu narzędzi LDRA i Keil MDK, a także płytki STM32-Discovery. Sesje rozpoczną się od importu wymagań i przykładów z programów Word i Excel.

Uczestnicy powinni posiadać notebook’a, który posłuży do instalacji narzędzi i realizacji ćwiczeń praktycznych.

Konferencje prowadzone będą w języku angielskim.

Rejestracja uczestników, agenda oraz bliższe informacje znajdują się na stronie organizatora.

O autorze