Wykorzystanie LoRaWAN w Piekarach Śląskich w projekcie Smart Metering

W Piekarach Śląskich uruchomiono inteligentną platformę IoT (Internet of Things) do zdalnego odczytu stanu wodomierzy. Transmisję danych w sieci oparto o technologię LoRaWAN. Swoim zasięgiem bezprzewodowa sieć objęła całe miasto.

W ramach projektu na wszystkich wodomierzach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zamontowano ok. 6,5 tys. elektronicznych rejestratorów, umożliwiając zdalny odczyt wskazań z dokładnością do dnia i godziny dzięki transmisji danych z wykorzystaniem sieci LoRaWAN. Zastosowanie autonomicznych elektronicznych rejestratorów pozwala MPWiK w Piekarach Śląskich zachować pełną swobodę w przyszłym wyborze dostawców liczników wody.

Technologię LoRaWAN wybrano ze względu na bardzo mały pobór energii dla potrzeb transmisji danych. Pozwala to na wieloletnią pracę rejestratorów bez wymiany baterii. Należy podkreślić bardzo dobrą propagację sygnału z modulacją LoRa. Dzięki temu zdalny odczyt możliwy jest także z liczników umieszczonych w studzienkach czy piwnicach. Sieć zapewnia daleki zasięg oraz bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Dla potrzeb systemu na terenie miasta rozmieszczono kilkanaście urządzeń Gateway LoRa firmy Kerlink. Urządzenia umieszczono na elewacjach zewnętrznych budynków użyteczności publicznej.

Sieć LoRaWAN opiera się na otwartym paśmie, co pozwala na transmisję danych bez konieczności ponoszenia opłat abonamentowych.

W oparciu o posiadaną już infrastrukturę, Piekary Śląskie mają otwartą drogę rozwoju w kierunku Smart City. W przyszłości sieć może być wykorzystywana do inteligentnego sterowania oprawami oświetlenia ulicznego, zarządzania miejscami parkingowymi, transmisji danych o jakości powietrza etc.

Więcej szczegółów o projekcie zrealizowanym w Piekarach Śląskich i nie tylko znajduje się na portalu www.lorawan.com.pl

O autorze