Farnell opublikował nowy ebook: „The era of AIoT: Context, Capabilities and Future of AIoT”.

Sztuczna Inteligencja (AI – Artificial Intelligence) i Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) zmieniają charakter i sposoby pracy na całym świecie. Sama sztuczna inteligencja nie jest nową ideą. Pojawiła się już w latach 50. XX wieku i od tego czasu rozrastała się, aby być obecnie kluczową technologią o ogromnym potencjale. Daje ona ekscytujące perspektywy dla biznesu i otwiera nowe możliwości rynkowe. Już teraz jesteśmy świadkami wielkiego wpływu sztucznej inteligencji, nie tylko na nasze codzienne życie. Jest ona implementowana zarówno w inteligentnych asystentach domowych i systemach bezpieczeństwa lub monitorowania, jak i w sprzedaży detalicznej i w medycynie.

Wg raportu firmy McKinsey, światowy rynek technologii opartych o AIoT, a więc oprogramowania, sprzętu i usług z nimi związanych, ma rosnąć w tempie 25% rocznie i przekroczyć wartość 130 miliardów dolarów w 2025 roku. Z danych tych wynika, że nasze życie będzie w przyszłości silnie zależne od sztucznej inteligencji.  Chcąc edukować naszych czytelników, Farnell opublikował nowy, anglojęzyczny ebook: „The era of AioT: Context, Capabilities and Future of AIoT.”

W publikacji skrupulatnie opisano przyszłość rozwoju sztucznej inteligencji, wyjaśniono powiązania pomiędzy AI, uczeniem maszynowym (ML – Machine Learning) i głębokim uczeniem (DL – Deep Learning). Pokazano także dostępne obecnie platformy, które pozwolą rozpocząć prace nad pierwszymi rozwiązaniami IoT opartymi o sztuczną inteligencję.

Omawiany ebook można pobrać ze strony: https://pl.farnell.com/aiot-ebook-lp

O autorze