Nowe mikrokontrolery Microchip PIC24F przeznaczone do aplikacji zasilanych bateryjnie

Microchip wprowadził do oferty nowe mikrokontrolery z serii PIC24F GU oraz GL. Układy są przeznaczone do aplikacji zasilanych bateryjnie i innych urządzeń wrażliwych na pobór mocy. Należą do linii mikrokontrolerów PIC eXtreme Low Power (XLP) i oferują aż 14 typów peryferiów niezależnych od rdzenia (CIP), w tym obsługę ekranów LCD z autonomiczną obsługą animacji (LCD with Autonomous Animation).

Większość aplikacji wykorzystuje wyświetlacz do pokazywania jedynie kilku animacji oraz migania pikselami w celu sygnalizacji pracy. Sterownik LCD z autonomiczną obsługą animacji pozwala na odciążenie procesora z obowiązku obsługi większości z tych procedur oraz wyświetlanie ich nawet w trybach uśpienia.

Nowa rodzina układów pozwala także na uproszczenie implementacji funkcji bezpieczeństwa zarówno w aplikacji połączonej z siecią, jak w działających samodzielnie. Moduł Microchip CodeGuard zabezpiecza pamięć Flash i umożliwia segmentację pamięci na sektory uruchamiania i ogólnego przeznaczenia. Pamięć można też skonfigurować jako programowalną jednokrotnie (OTP). Dodatkowo mikrokontrolery mogą też współpracować z układami Microchip CryptoAuthenication. Producent udostępnia także biblioteki do obsługi funkcji bezpieczeństwa dostępne z poziomu konfiguratora MPLAB Code Configuration.

Układy są idealne do aplikacji motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich. Umożliwiają pracę w temperaturze do 125°C i spełniają wymagania standardów AEC Q100 Grade 1 oraz IEC 60730 Class B.

Więcej informacji na stronie: https://www.microchip.com/design-centers/16-bit/pic24f/pic24f-gu-gl-gp

O autorze