Leonardo podpisuje umowę nabycia pakietu kontrolnego w firmie Alea

Koncern Leonardo podpisał umowę nabycia 70% kapitału akcyjnego w Alea z opcją przyszłego nabycia pozostałych 30%. Spółka specjalizuje się w oprogramowaniu dla komunikacji o znaczeniu krytycznym, także dla biznesu.

Dzięki temu Leonardo konsoliduje swoją ofertę z infrastrukturą aplikacji multimedialnych o znaczeniu krytycznym zgodną ze standardami 3GPP. Zdolności firmy Alea umożliwiają umocnienie pozycji w obszarze komunikacji szerokopasmowej. Jednocześnie sprzyja tworzeniu zintegrowanej infrastruktury komunikacji wąskopasmowej i szerokopasmowej oraz skraca czas wprowadzenia na rynek. Są to dwa krytyczne czynniki na szybko ewoluującym rynku.

W szczególności nabycie firmy Alea umożliwi zintegrowanie z portfolio koncernu Leonardo nowego rozwiązania przeznaczonego do komunikacji operacyjnej w sektorze kolejowym zgodnej ze standardami FRMCS oraz zestawu “Talkway” dla komunikacji o krytycznym znaczeniu w biznesie. Nowa technologia FRMCS, stopniowo zastąpi standard GSM-R obecnie używany na tysiącach kilometrów linii kolejowych na całym świecie. Stanowi więc kluczowy element cyfryzacji transportu kolejowego. Natomiast “Talkway” umożliwia z poziomu smartfona profesjonalną komunikację “Push-To-Talk” podobną do radiowej, zarządzanie materiałami wideo i zdjęciami, przesyłanie wiadomości oraz lokalizację stale monitorowaną z pokoju operacyjnego poprzez przeznaczoną do tego platformę internetową.

Finalizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia warunków wstępnych, w tym eksperymentu tak zwanej procedury “Golden Powers”. Oczekuje się jej w trzecim kwartale tego roku.

O autorze