Bezpieczeństwo rezerwatu przyrody oparte na wysokich technologiach

Roma Capitale i Leonardo przedstawiają eksperymentalny projekt wykorzystujący satelity, drony, czujniki, sztuczną inteligencję oraz sieć 5G. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju.

Ten eksperymentalny projekt pokaże jak nowe technologie mogą poprawić bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, poprzez trwający około jednego roku okres testów przeprowadzonych w Castel Fusano – 1000-hektarowym obszarze ochrony dziedzictwa przyrody w rzymskim przybrzeżnym państwowym rezerwacie przyrody.

Projekt Roma Capitale oraz Leonardo będzie działał w oparciu o satelity, drony, systemy przeciwpożarowe, czujniki wideo i akustyczne, sztuczną inteligencję oraz sieć 5G. Ma na celu poprawę porządku publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. Leonardo koordynuje konsorcjum nowatorskich spółek technologicznych dla realizacji tego projektu.

Projekt nosi nazwę SES5G – Secure Environment empowered by Satellites and 5G, czyli Bezpieczne Środowisko wspierane przez Satelity i sieć 5G. Współfinansuje go ESA i ASI w ramach inicjatywy 5G dla L’Art (5G for L’ART – L’ Aquila, Region Abruzzo, Rzym, Turyn). To częśc prowadzonego przez ESA programu zaawansowanych badań w zakresie systemów telekomunikacyjnych (Advanced Research in Telecommunications Systems – ARTES).

O autorze