Demodulator kwadraturowy dla systemów satelitarnych ADMV4540 w ofercie Mouser

Mouser Electronics wprowadził do oferty układ demodulatora kwadraturowego ADMV4540 firmy Analog Devices. Zawiera wbudowany syntezer i jest przeznaczony do pracy w paśmie K. Można go stosować w naziemnych terminalach komunikującymi się z systemami satelitarnymi.

Układ ADMV4540 jest zasilany napięciem 3,3 V i pozwala na rozpraszanie mocy do 3,2 W. Zawiera wbudowany syntezer z generatorem VCO, konwerter (w dół), wzmacniacze z filtrami, wzmacniacz niskoszumny (LNA). Można go sterować za pomocą interfejsu SPI. Front-end radiowy składa się z dwóch ścieżek z LNA, obsługujących różne polaryzacje anten, pracujących w paśmie 17-22 GHz. Ścieżkę można wybrać za pośrednictwem interfejsu SPI.

Dodatkowo na rynek trafia także zestaw rozwojowy ADMV4540-EVALZ, który zawiera demodulator ADMV4540 wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami. Do prawidłowej pracy płytka wymaga dostępnego oddzielnie modułu SDP-S.

Więcej informacji na stronie https://www.mouser.pl/new/analog-devices/adi-admv4540-kband-quadrature-demodulator/

O autorze