Microchip prezentuje rozwiązanie do ładowania bezprzewodowego z autentyfikacją w standardzie Qi 1.3

Organizacja Wireless Power Consortium (WPC) opublikowała specyfikację Qi w wersji 1.3 obejmującą profil o zwiększonej mocy. Nowa specyfikacja wprowadziła popyt na układy bezpiecznej autentyfikacji. W odpowiedzi firma Microchip Technology dodała do oferty układy TrustFLEX ECC608 dla aplikacji przemysłowych oraz Trust Anchor TA100 dla systemów automotive. Zapewniają one identyfikację kluczy w nadajnikach mocy standardu Qi 1.3.

Najnowsza specyfikacja Qi 1.3 obejmuje bezpieczną pamięć z kluczem zabezpieczającym zawierającym certyfikat X.509, co pozwala zweryfikować źródło zasilania i jakość dostarczanej mocy. Kiedy odbiornik (np. smartfon) nawiązuje kontakt z nadajnikiem mocy Qi 1.3, może na początku przyjmować tylko 5 W mocy lub nawet w ogóle nie ładować się. Dopiero prawidłowa autentyfikacji ECC oparta o X.509 potwierdza, że urządzenie jest „nieszkodliwe” dla odbiornika i zaakceptować ładowanie mocą nawet do 15 W.

Microchip to licencjonowany producent rozwiązań WPC, oferujący nie tylko prekonfigurowane rozwiązania, ale także obniżający bariery techniczne wynikające ze stosowania procedur bezpieczeństwa. W ofercie producenta jest certyfikowany zestaw referencyjny składający się z mikrokontrolera aplikacyjnego, stosu programowego Qi 1.3, a także subsystemu bezpiecznej pamięci wraz z bilbioteką kryptograficzną i procedurą dostarczania kluczy do urządzeń konsumenckich i motoryzacyjnych. Jest to więc wszystko co potrzebne do aplikacji

Więcej informacji na stronach układów TrustFLEX ECC608 oraz Trust Anchor TA100

O autorze