Współpraca ST i Microsoft umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji IoT

STMicroelectronics rozwija współpracę ze swoim partnerem, firmą Microsoft. Współpraca ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa systemów Internetu Rzeczy.

Współpraca ma za zadanie zintegrować energooszczędne mikrokontrolery STM32U5 z systemem Microsoft Azure RTOS, oprogramowaniem IoT Middleware, a także certyfikowanym oprogramowaniem Arm Trusted Firmware -M (TF-M). Efekt to także implementacja chmury Azure IoT oparta o TF-M. Pozwala ona na wykorzystanie całego potencjału funkcji bezpieczeństwa mikrokontrolera STM32U5 z układem bezpieczeństwa STSAFE-A110.

ST wyda implementację oprogramowania do obsługi chmury w trzecim kwartale 2022, w postaci łatwego w integracji pakietu STM32Cube.

O autorze