Farnell rozpoczyna globalną kampanię na rzecz ratowania pszczół

Farnell rozpoczął kampanię mającą na celu ratowanie pszczół na całym świecie, zdając sobie sprawę z kluczowej roli owadów w utrzymaniu różnorodności biologicznej oraz znaczeniu przy zapylaniu roślin, które zapewniają plony.

Współpracując z organizacjami na całym świecie, program mający trwać rok będzie wspierał trzy instytucje:

  • The World Bee Project – oprócz ochrony rodzimych pszczół w Wielkiej Brytanii, Farnell umożliwi kobietom z lokalnych społeczności w Indiach naukę pszczelarstwa i wykorzystanie tych umiejętności do utrzymywania się dzięki zrównoważonym praktykom.
  • Planet Bee – w Stanach Zjednoczonych Farnell uruchomi grant Bee Heros, aby wesprzeć wybranych pszczelarzy, osoby i organizacje, które dążą do poprawy swojego środowiska oraz wspierają społeczności, koncentrując się na obszarach nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) a także działając w kierunku zwiększenia zróżnicowania w dziedzinie rolnictwa i technologii.
  • 3Bee – adoptując sześć uli w całej Europie, Farnell zademonstruje w jaki sposób technologia pomaga poprawić warunki panujące w ulu. W tym celu wykorzystana zostanie aplikacja 3Bee, która monitoruje takie parametry jak wilgotność, temperatura i inne kluczowe czynniki.

Farnell zobowiązał się do adopcji pszczoły przy każdym zamówieniu składanym z dowolnego miejsca na świecie. W ten sposób firma zamierza osiągnąć swój cel adopcji trzech milionów pszczół na całym świecie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W 2022 roku Farnell nawiązał współpracę z organizacją charytatywną NearBees, aby sponsorować pięć uli w Niemczech, które są domem dla ponad 250 000 pszczół. Co więcej, Farnell zainicjował wyzwanie projektowe „Save the Bees” ze społecznością element14, które zachęciło inżynierów do ratowania życia pszczół przy użyciu sprzętu i technologii.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://pl.farnell.com/save-the-bees.

O autorze