LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Łukasiewicz pomoże firmom w transformacji cyfrowej

Usługi technologiczne, szkoleniowe i biznesowe między innymi z zakresu AI czy cyberbezpieczeństwa – to wszystko zapewni przedsiębiorcom konsorcjum czterech instytutów Łukasiewicza. Na ten cel przeznaczono ponad 12 milionów złotych, a wspólny projekt nazywa się Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH – European Digital Innovation Hub).

Celem projektu jest wspieranie wdrażania kluczowych technologii wspomagających (np. zaawansowanych technologii wytwarzania, mikro- i nanoelektroniki, komponentów i systemów elektronicznych, fotoniki), z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, czyli sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznym przez partnerów projektu w sposób wzorowany na systemie wyzwań Łukasiewicza. Efektem działań EDIH będzie przyspieszony wzrost zaawansowania technologicznego firm dzięki możliwości nieodpłatnego eksperymentowania i testowania rozwiązań przed inwestycją, szkoleniom i budowie społeczności komplementarnych usługodawców. Warto dodać, że szkolenia i demonstracje będą oferowane także w rozszerzonej rzeczywistości (w środowiskach VR i AR).

„Zgodnie z założeniami Projektu, od przyszłego roku firmy będą mogły nieodpłatnie i bez ponoszenia wkładu własnego skorzystać z usług technologicznych, inżynierskich, doradztwa i szkoleń realizowanych przez konsorcjantów. Wystarczy, że zgłoszą się do udziału oraz przejdą weryfikację statusu MŚP i wstępny test potrzeb. Konkretny zakres tych usług będzie bardzo elastyczny i zależny od określonych we wstępnym etapie potrzeb firmy. W praktyce ogranicza nas tylko budżet, zasady pomocy de minimis oraz kompetencje konsorcjantów.” Powiedział Krzysztof Lipiec z Łukasiewicz – PIAP, jeden z liderów projektu

Projekt ruszy w styczniu 2024 roku, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: mazovia-edih.pl.

Tagi: news