Na Politechnice Wrocławskiej powstało nowe laboratorium elektromobilności

Na Wydziale Elektrycznym powstało nowe laboratorium elektromobilności. Jego uruchomienie było możliwe dzięki wsparciu firmy LG Energy Solution Wrocław, która przekazała na ten cel ponad 600 tys. zł.

W trakcie uroczystego otwarcia pracowni prof. Tomasz Nowakowski, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni powiedział, że w przyjętej niedawno strategii uczelni na lata 2023-2030 zadeklarowano m.in. dążenie do budowania wielodziedzinowego uniwersytetu europejskiego.  

– Ta europejskość, oprócz aktywności naukowej i dydaktycznej, to m.in. przynależność do sieci uniwersytetów Unite!, które pracują nad sposobem kształcenia nowoczesnego inżyniera. Na PWr kształcimy studentów na wielu kierunkach klasycznych, ale też nowoczesnych, jak elektromobilność. Możliwość skorzystania z nowoczesnego laboratorium podniesie jakość kształcenia i umożliwi prowadzenie wartościowych prac naukowo-badawczych – mówił prorektor. 

Radca Ambasady Republiki Korei w Polsce Shik Kim podkreślił, że Polska jest bardzo ważnym partnerem Korei Płd. w Europie, a strategiczne partnerstwo pomiędzy naszymi krajami zawarto już w 2013 r.  

– Jednak od zeszłego roku słowo strategiczne nabrało szczególnego znaczenia zwłaszcza w takich dziedzinach jak przemysł obronny, energia czy infrastruktura. Tak poważny skok we współpracy Polski i Korei Płd. nie przyszedł nagle. To efekt wcześniejszych, wieloletnich działań, na tle których ta współpraca się pogłębiała. Bardzo się cieszę, że kolejny krok w naszych relacjach postawiła firma LG i Politechnika Wrocławska – dodał Shik Kim.  

Elektromobilność to przyszłość 

– Przed dwoma laty utworzyliśmy na naszym wydziale nowy kierunek studiów:  elektromobilność. Do jego dalszego rozwoju potrzebujemy odpowiedniej bazy laboratoryjnej i właśnie dlatego nawiązaliśmy współpracę z firmą LG Energy Solution Wrocław, która wspiera nas w tym zakresie – mówi prof. Waldemar Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego. – Efektem naszej kooperacji są już wykłady prowadzone przez specjalistów z LG, wyjazdy naszych studentów do zakładu w Biskupicach Podgórnych, a teraz również ta nowoczesna pracownia – dodaje. 

Dzięki wsparciu firmy w nowym laboratorium elektromobilności znalazły się m.in. stanowiska sterowania różnymi rodzajami napędów elektrycznych ze wszystkimi nowoczesnymi silnikami stosowanymi w elektromobilności. Co ważne, studenci będą mogli dodatkowo wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania dla kadry naukowej do szybkiego prototypowania układów sterowania. 

– W naszym laboratorium możemy wyznaczyć poszczególne etapy przetwarzania energii. Unikatowym rozwiązaniem są stanowiska wyposażone w układy szybkiego prototypowania, dzięki którym studenci mogą projektować własne struktury sterowania silnikami prądu przemiennego i stałego w różnych konfiguracjach. To rzecz na polskich uczelniach dotychczas niespotykana – mówił dr inż. Maciej Skowron z Wydziału Elektrycznego, kierownik laboratorium. – Na pozostałych stanowiskach możemy z kolei analizować wpływ współpracy akumulatorów z układami napędowymi i sposób ich wzajemnego oddziaływania – tłumaczył. 

W laboratorium, dzięki współpracy i kooperacji z firmą Ecobike, znalazły się również stanowiska z rowerami elektrycznymi umożliwiającymi analizę pracy układu elektromechanicznego. 

Nauka na kierunku elektromobilność przeznaczona jest dla wszystkich osób, które pasjonują się najnowocześniejszymi technologiami wykorzystywanymi w pojazdach elektrycznych i hybrydowych. W szczególności układami elektronicznymi i energoelektronicznymi, napędami, systemami magazynowania i przetwarzania energii stosowanymi w tego typu pojazdach oraz całą infrastrukturą zasilania i przetwarzania energii elektrycznej. 

LG Energy Solution Wrocław już w październiku 2021 r. objęła patronatem ten kierunek studiów. Natomiast krótko później firma podpisała z PWr umowę w zakresie wspólnego prowadzenia projektów badawczych, organizowanie praktyk i staży naukowych dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni, a także kształtowanie programów nauczania. 

LG Energy Solution to światowy lider dostarczający zaawansowane baterie litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych (EV), produktów IT i elektronarzędzi oraz do systemów magazynowania energii (ESS). W 2016 roku w Biskupicach Podgórnych powstało LG Energy Solution Wrocław, które stanowi pierwsze, a zarazem największe centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych w Europie. W zakładzie zajmującym powierzchnię około 100 hektarów znajduje się kilkadziesiąt nowoczesnych linii produkcyjnych.

O autorze