Jak testować systemy antydronowe – Polacy współtworzą metodologię

Komisja Europejska uznała Projekt COURAGEOUS z udziałem Wojskowiej Akademii Technicznej za główny filar swojej polityki ochrony przed niewspółpracującymi systemami bezzałogowych statków powietrznych – poinformowała uczelnia.

Instytut Optoelektroniki (IOE) WAT od dwóch lat uczestniczy w projekcie COURAGEOUS finansowanym przez Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej. Liderem konsorcjum jest belgijska Królewska Akademia Wojskowa.

Eksperci pracują nad ustandaryzowaną metodologią testowania systemów antydronowych. Opierają ją na licznych scenariuszach przypadków nielegalnego użycia dronów do szkodliwych celów. Scenariusze te uwzględniają m.in. bezpieczeństwo więzień i lotnisk, ochronę infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo granic, przemyt narkotyków i handel ludźmi. Z wyników projektu będą mogły korzystać organy ścigania i instytucje publiczne.

Polski wkład w międzynarodową metodologię

Naukowcy z IOE analizują systemy antydronowe dostępne na globalnym rynku. Opracowują wymierne i niezależne od technologii wymagania funkcjonalne i wydajnościowe. Stworzą metryki dla różnych systemów wykrywania, śledzenia i identyfikacji dronów, zależne od scenariuszy testowych. Dopracują metodologię testowania i oceny systemów walki z dronami. Dostarczą wytycznych w zakresie testowania zarówno pojedynczych czujników, jak i systemów zintegrowanych.

Projekt zakończy się w 2024 roku. Wyniki projektu są stale udostępniane państwom członkowskim, a także wybranym krajom partnerskim i organizacjom międzynarodowym, w tym Interpolowi.

O autorze