REAKTO zamyka 1 Q przedsprzedaży z 1,4 mln przychodu i zdradza lokalizacje pierwszych wdrożeń infrastruktury dronowej

Spółka REAKTO weszła na ścieżkę intensywnego rozwoju podczas crowdfundingu udziałowego w 2021 roku, pozyskując ponad 1,3 mln zł od inwestorów prywatnych. W kwietniu 2023 roku spółka zamknęła rundę seed na kwotę niemal 5 mln złotych. Zbliżając się do komercjalizacji, spółka uruchomiła na przełomie 3 i 4 Q przedsprzedaż. Podpisane dotychczas kontrakty na dronową infrastrukturę i usługę ochrony mienia opiewają na kwotę ponad 1,4 mln zł. Spółka z Krakowa chce zrewolucjonizować rynek ochrony, a System Szybkiego Reagowania jest odpowiedzią na rosnące koszty ochrony fizycznej i systemów zabezpieczenia technicznego. REAKTO nawiązało już relacje z największymi spółkami z tego sektora w Polsce i planuje pierwsze wdrożenie w I kwartale 2024 roku w Piotrkowie Trybunalskim, a kolejne w Poznaniu, Krakowie i Nowym Sączu.

 

REAKTO to spółka o profilu technologicznym operująca w modelu XaaS (Anything as a Service), która wdraża w przestrzeni publicznej i przemysłowej infrastrukturę Szybkiego Reagowania – sieć stacji dokujących i dronów do zadań specjalnych. Infrastruktura nadzorowana jest z pierwszego w Europie komercyjnego Centrum Operacji Bezzałogowych i umożliwia realizację wielu różnych zadań, w tym przede wszystkim usług ochrony mienia w modelu subskrypcyjnym. Spółka właśnie zamknęła pierwszy kwartał przedsprzedaży z wynikiem 1,4 mln złotych.

Firma przygotowuje się obecnie do wdrożenia swojej innowacyjnej infrastruktury dronowej w pierwszych zakontraktowanych lokalizacjach, a także do finalizacji wszelkich niezbędnych formalności związanych z zezwoleniami przyznawanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Usługa REAKTO po raz pierwszy zostanie uruchomiona w województwie łódzkim i będzie dostępna na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Jednak ambicje spółki na 2024 rok są dużo większe, a kolejne uruchomienia planowane są w Poznaniu, Krakowie oraz Nowym Sączu, a dalej, w kolejnych większych miastach i obszarach przemysłowych w Polsce.

— Mogę oficjalnie potwierdzić, że pierwsza stacja dokująca przeznaczona do świadczenia dronowych usług ochrony zostanie uruchomiona w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to efekt współpracy z nowoczesnym integratorem usług ochrony – firmą Dron Patrol, która jako pierwsza w Polsce będzie oferować nasze dronowe usługi swoim Klientom. W ramach Systemu Szybkiego Reagowania będziemy realizować loty interwencyjne oraz cykliczne loty patrolowe na obiekty objęte dronowym monitoringiem. Klienci indywidualni i biznesowi, a także instytucje publiczne oraz firmy z branży ochrony będą mieć także możliwość skorzystania z szeregu funkcji dodatkowych, jak analityka czy inspekcje — powiedział Wojciech Stawiarski, Prezes zarządu REAKTO

Spółka REAKTO wdraża System Szybkiego Reagowania wraz z firmami ochrony oraz integratorami zabezpieczeń technicznych. Dotychczas REAKTO rozpoczęło współpracę z 12 firmami z branży ochrony, m.in. z Seris Konsalnet oraz Taurus Ochrona. Dzięki szeroko zakrojonym konsultacjom z doświadczonymi na rynku podmiotami, opracowywane przez spółkę rozwiązania są dostosowane do potrzeb i wymagań zarówno obiektów mieszkalnych, jak i przemysłowych oraz instytucji publicznych.

— Uruchomienie Systemu Szybkiego Reagowania w Piotrkowie Trybunalskim wzbudza w nas wielki entuzjazm. Jest to przełomowy moment dla naszej firmy oraz dla całego sektora bezpieczeństwa w Polsce. Zastosowanie dronów do ochrony to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie poprawy jakości usług, zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów. Dzięki dronom będziemy w stanie znacznie szybciej reagować na zagrożenia, efektywniej patrolować chronione obiekty i oferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie —  dodał Robert Torbus, Prezes zarządu Dron Patrol

Spółka aktywnie eksploruje rynek i rozważa akwizycje lokalnych firm ochrony, celem dynamicznego skalowania swojego portfela Klientów. Aby przyspieszyć rozwój i zapewnić szeroką dostępność swoich usług, prowadzi także rozmowy z wiodącymi funduszami private equity i venture capital, celem przeprowadzenia serii A w połowie 2024 roku.

— Nasze działania są ukierunkowane na dynamiczne skalowanie portfela Klientów na regionalnych rynkach, w których uruchamiamy System Szybkiego Reagowania. Pozwoli nam to na lepsze zaspokojenie ich potrzeb i wzmacnianie naszej lokalnej pozycji, przy równoczesnej optymalizacji procesów. Jesteśmy przekonani, że takie podejście przyniesie korzyści zarówno naszym Klientom, jak i spółce, otwierając nowe perspektywy wzrostu — zapewnił Piotr Krasoń, pełnomocnik zarządu ds. ekspansji w REAKTO

Spółka ocenia, że do końca bieżącego roku będzie odpowiedzialna za nawet 10% ruchu bezzałogowego w Polsce i obejmie pozycję lidera usług dronowych.

REAKTO P.S.A. jest producentem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i bezobsługowych stacji dokujących, oraz operator infrastruktury Systemu Szybkiego Reagowania w modelu Anything as a Service. Rozwija swoją pierwszą usługę dronowej ochrony dedykowaną firmom ochrony i ich klientom, a także opracowuje szereg funkcji dodatkowych przeznaczonych do realizacji monitoringu wizyjnego, inspekcji czy analityki. Ustanawia ramy operacyjne i techniczne, które umożliwią półautonomiczne (a docelowo autonomiczne) operacje BSP na dużą skalę, biorąc pod uwagę najnowsze regulacje europejskie i narodowe.

Źródło: materiały prasowe

O autorze