Dotacja europejska dla projektu XTPL S.A.

XTPL S.A. właśnie poinformowało o otrzymaniu dotacji europejskiej w ramach programu HORIZON na projekt UltraSense, realizowany w międzynarodowym konsorcjum. Projekt ma na celu opracowanie urządzenia do analizy składu ciała i monitorowania zdrowia, wykorzystującego zaawansowane materiały i sztuczną inteligencję. Zadaniem XTPL jest opracowanie materiałów, które zapewnią rozciągliwość, wysoką wydajność i efektywność energetyczną urządzenia.

Kwota dotacji dla XTPL wynosi EUR 510 063,50 i stanowi całość udziału spółki w projekcie. Wartość całego projektu wynosi EUR 6 984 473,00, a okres realizacji wynosi 48 miesięcy.

Poniżej cały komunikat zarządu:

Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 11.01.2024 otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-33 Smart sensors for the Electronic Appliances Market, organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) projektu opracowanego w konsorcjum, którego Emitent jest członkiem pt. „Ultra-sound combined with bioimpedance analysis and graphene fet-enhanced wearable sensing for decentral health-monitoring” (“Projekt”). W skład konsorcjum wchodzą firmy:

• NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, Grecja
• POLAR ELECTRO OY, Finlandia;
• TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, Finlandia
• GRAPHENEA SEMICONDUCTOR S.L., Hiszpania
• UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, Hiszpania
• OULUN YLIOPISTO, Finlandia
• INSTITUT JOZEF STEFAN, Słowenia
• AMIRES SRO, Czechy
• BETTHERA S.R.O., Czechy

Projekt UltraSense ma na celu opracowanie elastycznego, wielofunkcyjnego urządzenia do analizy składu ciała i monitorowania zdrowia, wykorzystującego zaawansowane materiały i sztuczną inteligencję, w celu promowania zdrowszego trybu życia. Zadaniem Emitenta jest opracowanie materiałów, które zapewnią rozciągliwość, wysoką wydajność i efektywność energetyczną urządzenia.

• Wartość całkowita Projektu: EUR 6 984 473,00;
• Udział Emitenta w Projekcie: EUR 510 063,50;
• Rekomendowana wartość dofinansowania dla Emitenta: EUR 510 063,50;
• Okres realizacji: 48 miesięcy.

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji. O jej zawarciu Emitent poinformuje osobnym raportem.

Zarząd Emitenta uznał powyższy fakt za informację poufną, gdyż dotacje stanowią element finansowania działalności Emitenta. Projekt jest zgodny ze strategicznym kierunkiem dalszego rozwoju i zastosowania rozwiązań technologicznych Emitenta w obszarze tuszów przewodzących. Bliska współpraca z Europejskimi przedsiębiorstwami technologicznymi w ramach realizacji Projektu wzmocni dodatkowo działania nakierowane na komercjalizację rozwiązań technologicznych Emitenta.

O autorze