Pół miliarda dofinansowania dla VIGO Photonics

Vigo Photonics z Ożarowa Mazowieckiego został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu II Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 878,6 mln zł, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 453,7 mln zł, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie — podała Vigo Photonics w komunikacie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku — podano w komunikacie.

„Realizacja projektu HyperPIC pozwoli spółce na istotne przeskalowanie biznesu poprzez uzyskanie pozycji wiodącego dostawcy zintegrowanych rozwiązań sensorycznych dla średniej podczerwieni” — pisano w ostatnim raporcie kwartalnym.

Szybko rosnącym rynkiem jest dla spółki segment wojskowy, który dał w ub.r. 16 proc. przychodów, a w czwartym kwartale sprzedaż się tu podwoiła rok do roku do 3,4 mln zł. Matryce detektorów podczerwieni do zastosowań cywilnych i wojskowych są w planach rozwojowych na lata 2024-2026.

Źródło: BusinessInsider.pl

O autorze