Spotkanie w PGZ w sprawie Narodowego Systemu Rozpoznania Satelitarnego

Budowa Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego to jeden z programów realizowanych w Biurze Projektów C4 PGZ S.A. Omówieniu dotychczasowych postępów oraz przyszłych pól współpracy w tym projekcie służyło spotkanie robocze zorganizowane w warszawskim biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele zarówno przemysłu, jak i wojska.

Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Projektów C4 PGZ S.A., a do wspólnej rozmowy zaproszone zostały firmy z Grupy Kapitałowej PGZ Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej oraz podmioty zewnętrzne ICEYE, TOPOLOGIC CONSULTING i SATIM. Wszystkie one zajmują się tematyką rozpoznania, w tym rozpoznania satelitarnego.

System rozpoznania satelitarnego odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu sił zbrojnych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych obrazowania satelitarnego w czasie rzeczywistym może dać przewagę na współczesnym polu walki. Są to wnioski, jakie płyną m.in. z zakończonej operacji NATO w Afganistanie, czy trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Jako lider polskiego sektora obronnego realizujemy szeroką gamę projektów. Jednym z nich jest budowa Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. By zrealizować to zadanie wraz z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 zawarliśmy porozumienie z firmą ICEYE, ale także innymi podmiotami specjalizującymi się m.in. w przetwarzaniu i analizie danych satelitarnych. Wybraliśmy podmioty i zaprosiliśmy ich przedstawicieli, by porozmawiać o tym, jak zbudować cały system oraz w jaki sposób efektywnie wykorzystać nasz wspólny potencjał –  podkreśla dyrektor Biura C4 PGZ S.A. dr Kamila Matela.

W czasie warsztatów rozmawiano o takich kwestiach jak: wsparcie planowania i prowadzenie operacji satelitarnych oraz zadań rozpoznania geoprzestrzennego, systemie zarządzania Big Data z wykorzystaniem AI na potrzeby analiz rozpoznawczych czy na temat propozycji analizy satelitarnych obrazów SAR wykorzystującej możliwości sztucznej inteligencji.

Spotkanie w tak specjalistycznym gronie fachowców było okazją do zaprezentowania już opracowywanych rozwiązań, jak również wytyczeniem nowych kierunków i obszarów dalszych działań. Pokazało, że  GK PGZ może skupić rozproszone kompetencje, oferując kompleksowy produkt dla SZ RP na miarę wyzwań spowodowanych obecną sytuacją geopolityczną. Ożywiona dyskusja w końcowej części spotkania wskazuje, że propozycja PGZ spotkała się z dużym zainteresowaniem i wpisuje się w potrzeby Sil Zbrojnych RP, których pilne zaspokojenie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście toczącej się pełnoskalowej wojny za naszą wschodnią granicą.

Warto podkreślić, że unikalną zaletą budowanego przez PGZ i jej partnerów systemu rozpoznania satelitarnego jest możliwość zbierania i analizy dużej liczby danych pochodzących z systemów satelitarnych w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu  mobilnych stanowisk do analizy tych danych.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze