Ministerstwo Cyfryzacji: Polska chce aktywnie rozwijać technologie kwantowe

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podpisali dziś Europejską Deklarację dot. Technologii Kwantowych (Quantum Pact), aby nasz kraj aktywnie zaangażował się w budowę europejskiego ekosystemu technologii kwantowych.

Unia Europejska prowadzi szereg inicjatyw związanych z technologiami kwantowymi. Można tu wymienić np. przedsięwzięcia takie jak European High Performance Computing, w ramach którego powstają europejskie komputery kwantowe, czy European Quantum Communication Infrastructure, zajmujące się sieciami komunikacji kwantowej.

Polska jest zaangażowana w obie te inicjatywy. Trwają prace zarówno nad budową krajowej testowej sieci połączeń kwantowych oraz nad dwoma komputerami kwantowymi, z których jeden stanie w Poznaniu, a drugi, współfinansowany przez Polskę, w Ostrawie.

Jesteśmy przekonani, że Polska ma duży potencjał do realizacji działań wskazanych w Quantum Pact. Mając na względzie to oraz strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla rozwoju nauki i gospodarki jesteśmy zdania, że Polska powinna bez dalszej zwłoki przystąpić do grona sygnatariuszy tego dokumentu – powiedział Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo Cyfryzacji, wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje kluczowy projekt w zakresie bezpiecznej europejskiej komunikacji kwantowej (EuroQCI), i nie jest to ostatni projekt, w którym oba resorty połączą siły w rozwoju technologii kwantowej w Polsce.

Jaki mamy plan na rozwój kwantów w Polsce?

Polska jest częścią EuroHPC JU (Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali), w ramach którego planowana jest budowa w Polsce komputera kwantowego, który zostanie zintegrowany z europejską siecią superkomputerową.

Dzięki instalacji komputera kwantowego w Polsce zespoły badawcze uzyskają możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań tej wciąż nowatorskiej dziedziny, a krajowi użytkownicy będą mieli dostęp do różnorodnych i uzupełniających się technologii kwantowych. Pilotażowe instalacje sześciu komputerów kwantowych EuroHPC JU, w tym polskiego komputera kwantowego opartego o technologie pułapek jonowych, będą udostępnione przede wszystkim do celów badawczo-rozwojowych dla szerokiego grona krajowych i europejskich użytkowników, zarówno dla społeczności naukowej, a także dla przemysłu i sektora publicznego.

Przyszła infrastruktura komputerów kwantowych w Europie budowana z aktywnym udziałem Polski będzie wspierać rozwój szerokiej gamy zastosowań technologii kwantowych o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym dla Europy, dodając nowe możliwości do europejskiej infrastruktury superkomputerowej.

Polska planuje szerokie wsparcie dla inicjatyw kwantowych, umożliwiające rozwój zespołów naukowych w kwantowych technologiach, edukację młodych talentów oraz dbanie o bezpieczeństwo komunikacji kwantowej do zapewnienia ochrony transmisji informacji i wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, PAP

O autorze