Instytut Łukasiewicz-IMiF przedstawia swoje projekty i plany rozwoju nowej Minister Nauki i Szkolnictwa

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Łukasiewicz odwiedziła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Maria Mrówczyńska. Wizyta stała się wyjątkową okazją do przedstawienia planów oraz bieżących projektów realizowanych w Instytucie. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, podczas której Dyrektor Piotr Guzdek zarysował znaczenie i obecność mikroelektroniki w codziennym życiu, podkreślając, że większość układów scalonych wykorzystywanych w urządzeniach elektronicznych nie wymaga najnowszych technologii 2- lub 4-nanometrowych. Dla przykładu, w obecnie produkowanych samochodach, 2/3 układów scalonych (a jest ich w samochodach ok. 1 tys.) produkowanych jest w technologiach 60-350 nanometrów i nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są kluczowe dla różnych sektorów.

W rozmowach szczególny nacisk położono na długotrwałą walkę o stworzenie w Polsce Centrum Kompetencji w dziedzinie mikroelektroniki i fotoniki, co udało się osiągnąć dzięki współpracy w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dyrektor podkreślił, jak ważne jest współdziałanie międzyinstytucjonalne i międzynarodowe, zwłaszcza w obliczu wyzwań, takich jak braki w dostawach kluczowych komponentów.

Centrum Kompetencji Półprzewodników zrzesza Instytuty Łukasiewicza oraz polskie uczelnie techniczne, które realizują badania w zakresie półprzewodników. Inicjatywa ma ujednolicić i koordynować działania w ramach polskiego ekosystemu mikroelektronicznego i fotonicznego, zawierającego liczne ośrodki akademickie i przedsiębiorstwa. Centrum będzie organizować szkolenia, wykłady i seminaria tematyczne dla przyszłych pracowników fabryk. Jego celem jest rozwój kompetencji dotyczących produkcji półprzewodników w Polsce.

W dalszej części prezentacji dr Paweł Michałowski przedstawił konkretne przykłady opracowań i produktów instytutu:

  • inteligentne panele oświetleniowe
  • innowacyjne światłowody
  • czujniki i systemy wykorzystywane w obronności

Podkreślono elastyczność w podejściu do projektów, możliwość dostosowania produktów do specyficznych potrzeb klientów oraz zdolność do realizacji pełnego cyklu projektowego – od koncepcji, przez prototyp, aż po finalną produkcję i certyfikację.

Instytut podzielił się z Panią Minister szczegółami technologicznymi i potencjalnymi zastosowaniami badań, wskazując na możliwości wykorzystania nowych technologii

  • w sektorze obronnym i cywilnym
  • w obszarze zdrowia

Realizację kompleksowych i interdyscyplinarnych projektów umożliwia współpraca między różnymi grupami badawczymi w ramach instytutu oraz współpraca z ośrodkami B+R z Polski i zza granicy.

Laboratorium fotoniczne Łukasiewicz-IMIF

Pani Minister miała okazję zwiedzić laboratoria, gdzie mogła z bliska przyjrzeć się procesom osadzania warstw, dowiedzieć się więcej o działalności GB, m.in. w zakresie prac nad bezinwazyjnym czujnikiem do wykrywania zmian stężenia glukozy w pocie. Czujnik ten ma zostać zintegrowany z koszulką – CardioGuard, która będzie także zaopatrzona w system monitorowania i diagnostyki chorób serca. Projekt realizowany jest z Łukasiewicz-KIT (lider), Łukasiewicz – ŁIT i Politechniką Śląską.

Maria Mrówczyńska mogła też z bliska zobaczyć jak wygląda laser kaskadowy oraz dowiedzieć się więcej o technologiach, nad którymi pracuje laboratorium fotoniki. Realizuje ono m.in. projekt kwantowego lasera kaskadowego QCL, opartego o zjawisko międzypasmowych przejść elektronów, zazwyczaj korzystających z materiałów III-V, czyli związków chemicznych pierwiastków z III i V kolumny układu okresowego. Lasery QLC zazwyczaj stosowane są do pomiarów spektroskopowych, np. w pomiarach metanu w górnictwie czy glukozy w organizmie. Dzięki działalności Instytutu Łukasiewicz, Polska jest jednym z nielicznych krajów, które są w stanie wytwarzać takie urządzenia.

Wizyta ma duże znaczenie w kontekście prób utworzenia w Polsce zaplecza półprzewodnikowego. Instytut Łukasiewicz – IMIF ściśle współpracuje z firmą Intel, która buduje w Polsce Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników, będący największą inwestycją w tej branży w Polsce. Sieć badawcza Łukasiewicz, wraz z polskimi uczelniami nieustannie powiększa swoje kompetencje w tej dziedzinie, na co też potrzebne są środki finansowe. 14 listopada polski rząd przyjął uchwałę o wsparciu inwestycji półprzewodnikowych i przeznaczył na to 6,2 mld PLN. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2024-2026.

O autorze