Grupa Apator prezentuje wyniki finansowe za 1Q 2024 r.

Trendy transformacyjne w kierunku rozwoju nowoczesnych i efektywnych sieci dystrybucji mediów energetycznych i wody sprzyjają działalności Grupy Apator. Znajduje to potwierdzenie w dobrych wynikach finansowych za 1Q 2024 r. Największą dynamikę sprzedaży osiągnął segment Energii Elektrycznej, który dostarcza rozwiązania służące do modernizacji istniejącej infrastruktury, budowy inteligentnych sieci energetycznych i zarządzania rozproszonymi źródłami wytwarzania energii.

Grupa osiągnęła najwyższy w historii poziom sprzedaży w 1Q (296,4 mln PLN, +3% r/r), dzięki kontynuacji bardzo dobrej sytuacji w segmencie Energii Elektrycznej (134,6 mln PLN, +13 r/r) i solidnym wynikom w segmencie Gazu (73,2 mln PLN, +2% r/r). Niższe obroty odnotował segment Wody i Ciepła (88,6 mln PLN, -10% r/r), co jest efektem wysokiej bazy (w 1Q 2023 r. nastąpiła kumulacja zamówień ze spółdzielni i wodociągów po okresie pandemicznego spowolnienia). Skonsolidowana EBITDA Grupy Apator w 1Q 2024 r. wyniosła 31,9 mln PLN (nieznaczny wzrost r/r), zaś wynik netto zysk netto był o 37% wyższy r/r i wyniósł 12,0 mln PLN.

Grupa umocniła w 1Q 2024 r.  swoją pozycję na rynku niemieckim dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży wodomierzy ultradźwiękowych oraz na rynku belgijskim, w związku z realizacją kolejnych dostaw gazomierzy smart w ramach referencyjnego kontraktu w konsorcjum z Landis+Gyr. Apator notuje także pozytywne efekty zintensyfikowanych działań sprzedażowych na rynkach włoskim, węgierskim i ukraińskim.

Segment EE odnotował zdecydowany wzrost sprzedaży r/r dzięki dynamicznie rosnącym obrotom na rynku polskim (+22% r/r), głównie w efekcie dostaw liczników smart w ramach rollout’ów realizowanych przez krajowych operatorów. To trzeci z kolei bardzo dobry kwartał pod względem sprzedaży segmentu, a biorąc pod uwagę postępujące procesy transformacyjne związane z automatyzacją infrastruktury sieciowej, rozwojem OZE oraz spodziewanym wsparciem sektora magazynowania energii w Polsce, perspektywy segmentu są optymistyczne.

W segmencie Gazu sprzedaż wzrosła o 2% r/r przede wszystkim dzięki realizacji kontraktu belgijskiego, jednak nadal ta część biznesu Grupy działa w warunkach dużej niepewności związanej z polityką energetyczną UE. Po okresie opóźnień procesów decyzyjnych dotyczących rozstrzygnięć przetargów przez głównego operatora sieci gazowniczej w Polsce, oferta spółki z Grupy Apator została wybrana w marcu br. przez PSG jako najkorzystniejsza w 9 zadaniach, będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych. W ramach tego kontraktu w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy Grupa Apator dostarczy gazomierze miechowe na kwotę 54,5 mln PLN (z opcją zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o maksymalnie 20%).

Woda i Ciepło pozostają bardzo perspektywicznym segmentem ze względu na presję efektywnego zarządzania mediami wspieraną przez korzystne regulacje (obowiązek zamontowania do końca 2026 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu, wynikający z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej). Rośnie znaczenie ultradźwięków w miksie produktowym segmentu. Ponadto Grupa Apator koncentruje się na rozwoju i sprzedaży wysokomarżowych kompleksowych rozwiązań obejmujących nie tylko pomiar, ale także odczyt i billing. 

Źródło: Materiały prasowe

O autorze