Systemy łączności bezprzewodowej (część 1)

Rozwój wielu dziedzin elektroniki opiera się na technice mikroprocesorowej i łączności bezprzewodowej. Bardzo silnym motorem napędzającym rozwój technologii bezprzewodowych są dwa obszary. Jednym z nich jest urządzenia rynku konsumenckiego, którego koronnym przykładem jest smartfon pozwalający […]

Pierwsze kroki z TouchGFX (część 2)

Własny prosty interfejs w programie TouchGFX Designer Kolejnym krokiem będzie zaprojektowanie i wykonanie własnego prostego interfejsu w programie TouchGFX Designer. W oknie Application Template wybieramy testowy moduł STM32F429I Discovery, a w oknie UI TEMPALTE czysty […]

Pierwsze kroki z TouchGFX (część 1)

Problem prawidłowej interakcji operator–maszyna zaprzątał głowy projektantów od zarania ery przemysłowej. Dźwignie sterujące i mechaniczne wskaźniki położenia były stopniowo zastępowane elektrycznymi układami kontrolno-pomiarowymi. Nadzór nad procesami przemysłowymi zapewniały tablice kontrolne z wieloma przełącznikami, lampkami i […]

Konfigurator MPLAB Code Configurator (cz. 2)

Po skonfigurowaniu modułu TMRO klikamy na przycisk Generate w oknie Project Resources. MCC wygeneruje kod na podstawie ustawień i zapisze go do właściwych katalogów. Dla modułu peryferyjnego TMRO generowany jest plik tmr0.c zawierający funkcje inicjalizacji […]