Konfigurator MPLAB Code Configurator (cz. 2)

Po skonfigurowaniu modułu TMRO klikamy na przycisk Generate w oknie Project Resources. MCC wygeneruje kod na podstawie ustawień i zapisze go do właściwych katalogów. Dla modułu peryferyjnego TMRO generowany jest plik tmr0.c zawierający funkcje inicjalizacji […]

Konfigurator MPLAB Code Configurator (cz. 1)

O przydatności mikrokontrolerów do konkretnych zadań decydują dwie podstawowe właściwości: wydajność obliczeniowa rdzenia oraz dostępna pamięć programu i danych, a także ilość i jakość układów peryferyjnych. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, która z nich jest bardziej istotna. […]

Dwurdzeniowe dsPIC33CH w praktyce

Dzięki uprzejmości firmy Microchip stałem się posiadaczem zestawu dsPI33CH Curiosity Development Board (rysunek 1). Jest to testowa platforma mająca na pokładzie dwurdzeniowy mikrokontroler dsPIC33CH128MP508. Wielordzeniowe mikroprocesory nie są czymś niezwykłym, ale w przypadku mikrokontrolerów takie […]

Środowisko projektowe STM32CubeIDE

Artykuł opisuje obsługę nowo wydanego środowiska programistycznego do programowania mikrokontrolerów ST – STM32CubeIDE. Środowisko integruje w sobie konfigurator STM32CubeMX, edytor kodu, kompilator oraz debuger. Pisanie oprogramowania od zawsze wymagało przynajmniej dwu elementów: niezbędnej wiedzy i […]

Nowe mikrokontrolery Microchip rodziny dsPIC33CH

Rodzina mikrokontrolerów dsPIC33 jest głównie przeznaczona do stosowania w układach automatyki i sterowania, które wymagają wykonywania złożonych algorytmów. Wydajny 16-bitowy rdzeń RISC jest zintegrowany z jednostką Digital Signal Procesing (DSP) zoptymalizowaną do szybkiego wykonywania algorytmów […]