Pierwsze kroki z TouchGFX (część 2)

Własny prosty interfejs w programie TouchGFX Designer Kolejnym krokiem będzie zaprojektowanie i wykonanie własnego prostego interfejsu w programie TouchGFX Designer. W oknie Application Template wybieramy testowy moduł STM32F429I Discovery, a w oknie UI TEMPALTE czysty […]

Pierwsze kroki z TouchGFX (część 1)

Problem prawidłowej interakcji operator–maszyna zaprzątał głowy projektantów od zarania ery przemysłowej. Dźwignie sterujące i mechaniczne wskaźniki położenia były stopniowo zastępowane elektrycznymi układami kontrolno-pomiarowymi. Nadzór nad procesami przemysłowymi zapewniały tablice kontrolne z wieloma przełącznikami, lampkami i […]

Konfigurator MPLAB Code Configurator (cz. 2)

Po skonfigurowaniu modułu TMRO klikamy na przycisk Generate w oknie Project Resources. MCC wygeneruje kod na podstawie ustawień i zapisze go do właściwych katalogów. Dla modułu peryferyjnego TMRO generowany jest plik tmr0.c zawierający funkcje inicjalizacji […]

Konfigurator MPLAB Code Configurator (cz. 1)

O przydatności mikrokontrolerów do konkretnych zadań decydują dwie podstawowe właściwości: wydajność obliczeniowa rdzenia oraz dostępna pamięć programu i danych, a także ilość i jakość układów peryferyjnych. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, która z nich jest bardziej istotna. […]