Moduły Pmod – jak zacząć pracę?

Oto przewodnik dla początkujących pokazujący możliwość współpracy modułów Pmod z popularną platformą Arduino Uno. Oprzemy się na przykładowym projekcie – Pmod NAV omówionym na stronie Digilent Projects. A potem… spróbuj zrealizować swój własny projekt! Strona […]