Redakcja

Autorami tekstów i opracowań publikowanych w portalu MIKROKONTROLER.pl są doświadczeni konstruktorzy-elektronicy z dziennikarską i popularyzatorską „żyłką”, co zapewnia wysoką jakość merytoryczną i aktualność publikowanych materiałów.
Autorzy współpracujący z portalem MIKROKONTROLER.pl – poza doskonałym przygotowaniem merytorycznym – mają na swoich kontach także wiele branżowych publikacji (prasowych, naukowych, internetowych), a także książki poświęcone elektronice i automatyce.

Kontakt z redakcją portalu: mikrokontroler@mikrokontroler.pl.