Wiarygodne znakowanie czasem w aplikacjach przemysłowych

Powszechność dostępu do bibliotek takich jak OpenSSL oraz łatwość generacji kluczy prywatny/publiczny z użyciem przeglądarek internetowych zapewnia nowe możliwości wykorzystania infrastruktury klucza publicznego PKI w przemyśle jakie daje cyfrowe podpisywanie danych i autentykacja ich nadawcy. […]